/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer Folkhälsoskyddsmyndighetens allmänna råd. Vi fortsätter att rapportera smittläget inom vård och omsorg så länge Socialstyrelsen efterfrågar det.

Sidan uppdaterades den 12 januari klockan 11.00.
Nytt på sidan är: Smittläget inom vård och omsorg

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

På senaste pressträffen (2022-01-10) tog regeringen nya beslut med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. Detta påverkar dig som individ och verksamhet i kommunens lokaler på olika sätt. Vi håller denna sida uppdaterad.

Vaccinera dig

Viktigast av allt är att vaccinera sig, dels för att själv undvika att bli svårt sjuk men även för att skydda andra. Om vi alla hjälper till kan vi minska smittspridningen.

Smittskyddsåtgärder som gäller:

 • Särskilda rekommendationer för ovaccinerade, till exempel att inte träffa personer i riskgrupp.
 • Stanna hemma och testa dig vid symptom – även du som är vaccinerad.
 • Håll avstånd i offentliga miljöer.
 • Bär munskydd i kollektivtrafiken.

Ytterligare restriktioner

Just nu gäller bland annat följande:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs fortsatt krav på 10 kvadratmeter per person. I Katrineholms kommun innebär det exempelvis att simhall och konsthall har ett maxantal besökare. Vi kommer informera om vad som gäller på plats i respektive lokal och det kan innebära att du kan bli nekad tillträde när du besöker oss.
 • Fortsatt avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Arrangören själv beslutar vad avrådan innebär för just deras cup eller läger.
 • Ordinarie föreningsaktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar fortgår.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln. Inga av kommunens elever kommer i dagsläget att studera på distans.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Maxantal är 500 personer. Det ska vara avstånd om 1 meter mellan sällskapen och max 8 personer i ett sällskap. Om det är fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
 • Vid uthyrning till privatpersoner får det endast vara 20 personer som deltar i aktiviteten i lokalen.

Denna samt mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.

Just nu gäller följande:

 • Enbart sittande gäster.
 • Max åtta personer per sällskap.
 • Minst en meters avstånd mellan olika sällskap.
 • Stängning senast klockan 23.

Allmänna råd & rekommendationer

Du som hyr våra lokaler ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smittspridning av corona/covid-19. Du ska också ta ansvar för om du kan genomföra ditt evenemang eller om du behöver avboka det. Väljer du att ställa in måste du avboka lokalen – det sker inte automatiskt. Katrineholms kommun kommer 23 december - 31 januari inte att debitera någon avgift vid eventuell avbokning.

Från och med 12 januari gäller bland annat följande:

 • Se till så att det inte uppstår trängsel vid din aktivitet.
 • I Katrineholms kommuns lokaler, till exempel simhall och konsthall, finns ett maxantal för besökare. Det innebär att vi kan behöva neka dig tillträde vid ett besök för att följa regeln om krav på 10 kvadratmeter per person vid en kultur- och fritidsaktivitet. Vi kommer informera om vad som gäller på plats i respektive lokal.
 • Fortsatt avrådan från att arrangera cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Du som är arrangör beslutar själv om du ska genomföra ett läger.
 • Ordinarie föreningsverksamhet och föreningsaktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar fortgår.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln. Inga av kommunens elever kommer i dagsläget att studera på distans.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Maxantal är 500 personer. Det ska vara avstånd om 1 meter mellan sällskapen och max 8 personer i ett sällskap. Om det är fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
 • Vid uthyrning till privatpersoner får det endast vara 20 personer som deltar i aktiviteten i lokalen.

Har du frågor?

Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se beroende på hur du bokat lokal hos oss. Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

Inför besöket

 • När du besöker oss ska du vara frisk och känna dig symtomfri. Avstå besök även vid milda symtom.
 • Vi rekommenderar att du kontaktar boendet innan besöket för att vi på ett bra sätt ska kunna ta emot dig.

Vid besök

 • Vi rekommenderar maximalt 2-3 besökare.
 • Ring på och invänta personal innan du går in.
 • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna. Använd munskydd.
 • Håll avstånd till de boende och personalen.
 • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena. Har du frågor kontakta personalen på boendet.

Observera!
Vid lokala utbrott kan besöksrutiner ändras, ta alltid redan på vad som gäller innan besök.

Restauranger på boenden
Våra restauranger är tills vidare endast öppna för våra boende.

Smittläget inom vård och omsorg 12 januari

Av cirka 1 450 brukare har vi:

3 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden. Ett fall på respektive; Igelkottens servicehus, Norrgläntan och Lövåsgården
1 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsstödsområdet
1 bekräftade fall inom privata vårdutförare - hemtjänst

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.

Patientnära vård kräver vaccinerad personal

Efter beslut av vård- och omsorgsnämnden ska all personal som bedriver patientnära vård vara vaccinerade mot covid-19. Beslutet börjar gälla den 21 december 2021 och omfattar nyanställningar, vikarier och fast anställda inom vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.

Fler siffror

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Tack för att du fortsätter att hålla avstånd!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra