/

Skola & utbildning i samband med corona

Här samlar vi information till dig som är elev och vårdnadshavare i våra skolor.


Sidan uppdaterades 2021-09-29 klockan 12.00.

Närvaro i skola och förskola

Uppdaterad 2021-08-30 09.50

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om närvaro i skolan.

 • Om ditt barn får symtom som kan tyda på covid-19 (t.ex. sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva) ska barnet inte vara i skolan eller förskolan. Barnet eller eleven kan komma tillbaka till skolan eller förskolan när barnet eller eleven varit symtomfri i 48 timmar, eller när barnet/eleven varit hemma i sju dagar och känner sig återställd och endast har lindriga symtom (som rethosta eller lätt snuva).
 • Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Det gäller även om någon i hushållet har symtom som kan tyda på covid-19 och är i väntan på provsvar.
 • Personer som tror de kan ha covid-19 och har tagit provet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Detta gäller också om det är barn och elever som väntar på provsvar.
 • När någon i hushållet fått bekräftat covid-19 ska alla stanna hemma till dess alla är symptomfria plus 7 dagar. Undantaget är om de i hushållet som är fullvaccinerade (två doser) och har varit det i minst två veckor eller om man haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. om det här.

Är du frisk ska du gå till skolan.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Är du sjuk eller orolig kan du
ringa Vårdguiden på
telefonnummer 1177.
De kan ge dig råd.

Tror du att du har fått covid-19?

Ring 1177. De kan hjälpa dig boka tid
för att ta prov.

Provtagning av covid-19 från 6 år

Uppdaterat 2020-11-06

Region Sörmland erbjuder även barn från förskoleklass (6 år och äldre) möjlighet att via www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. boka tid för provtagning.

Det kommer gå till såhär:

 • Vårdnadshavare går in via 1177:s hemsida / ”patientens egen provtagning” och bokar tid åt sitt barn. Regionen kommer att ordna med självtestningsstationer för detta ändamål.
 • För barn 12 år eller yngre kan vårdnadshavare agera ombud åt sitt barn i 1177.se, med sitt egna Bank-ID.
 • För barn 13 år eller äldre gäller att barnet/ungdomen själv måste boka tid via 1177.se och då intyga sin identitet med eget Bank-ID eller med till exempel Freja Plus som är en elektronisk-ID-tjänst för unga som inte har tillgång till Bank-ID. För att ordna med elektroniskt ID åt sitt barn går vårdnadshavare in via https://frejaeid.com/ Länk till annan webbplats..

Mer detaljerad information om det praktiska kring tidsbokning av provtagning hittar man via www.1177.se Länk till annan webbplats. eller via regionens hemsida. Länk till annan webbplats.

Information om provtagning på somaliska:

Isa soo baadh hadii aad yeelato astaamaha cudurka covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om provtagning på arabiska:

إن كانت لديك أعراض م Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.رض كوفيد 19 فقم بإجراء الفحص Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tror du att ditt barn fått covid-19?

www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du boka tid
för att ditt barn ska testa sig.

Bara barn som är 6 år eller äldre
kan testa sig för covid-19.

www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer hur du gör.

Information om förskola, grundskola och gymnasieskola kommuniceras löpande i Unikum

Unikum används av Katrineholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att kommunicera med vårdnadshavare och elever. Ta för vana att gå in i Unikum och läsa meddelanden.

Unikum finns som app i telefonen

Här kan du läsa mer om Unikum och om hur du laddar ner appen. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa viktiga meddelanden
från skolan på en
app som heter Unikum.

Du som är elev eller
vårdnadshavare
har inlogg i Unikum

Här kan du läsa om Unikum och ladda ner appen Länk till annan webbplats.

Våra åtgärder i skolan

Uppdaterad 2021-08-17

Inom skolan har vi vidtagit en rad åtgärder och anpassningar för att minska smittspridning. Vi anpassar dem hela tiden efter rådande läge. Det handlar bland annat om följande åtgärder:

Hygien

 • Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Vi skriver ut och sätter upp affischer om handtvätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi placerar ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Vi ser till att skolans lokaler är städade.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Vi pratar och påminner eleverna om vad de kan göra för att undvika smittspridning.
 • Vi undviker att samla många elever på en och samma plats, utan håller det klassvis så långt det är möjligt.
 • Vi utökar avståndet mellan sittplatser i matsal och klassrum där det är möjligt.
 • Vi fortsätter arbetet med att se över matserveringen.
 • Vi undviker aktiviteter i undervisningen som innebär närkontakt.
 • Vi bedriver undervisning utomhus när det är möjligt, exempelvis idrott.
 • Vi erbjuder undervisning hemifrån där det är möjligt, om en elev har förkylningssymptom men känner sig tillräckligt frisk för att delta i undervisningen.
 • Vi undviker möten där vi samlar mycket personal utan genomför dem digitalt eller på annat sätt.

Möten, hämtning och lämning

 • Vi bjuder inte in till föräldramöten om vi riskerar att samla en större grupp människor. Varje skola bedömer hur föräldramöten och utvecklingssamtal kan genomföras under terminen.
 • Där det är lämpligt och möjligt bör exempelvis utvecklingssamtal och vägledningssamtal ske digitalt - men inte om man exempelvis ska prata om känsliga uppgifter. Varje skola och förskola bestämmer hur sådana samtal ska ske.
 • Vi minimerar besök i verksamheterna. De olika verksamheterna löser det här på det sätt som fungerar bäst för dem, men det kan exempelvis handla om att man hämtar och lämnar sitt barn utomhus eller i kapprummet, och att man ser till att då undvika trängsel. Vi ser också gärna att endast en vårdnadshavare är med vid hämtning eller lämning.

Övrigt

 • I nuläget fortsätter skolans och förskolans verksamhet. Barn har skolplikt och ska fortsätta gå till skolan. Undantaget är om någon i familjen har konstaterad coronasmitta, då även friska barn ska hållas hemma. Vi håller oss uppdaterade på senaste rekommendationer och uppdaterar vår verksamhet efter dem, och kommer informera om något ändras för ditt barns verksamhet.
 • Eftersom vi får signaler om att psykisk ohälsa ökar, också bland barn och unga, känns det extra viktigt att elevhälsosamtal fortsätter och att dörren till våra kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, och även lärare och studie- och yrkesvägledare, är öppen och tillgänglig. Verksamheten sker på ett coronasäkrat sätt.

Information på lätt svenska

I skolan gör vi många saker
för att barn inte ska smittas
av covid-19.

Vi gör allt i listan här ovanför.

Det viktigaste är det här:

Vi sprider ut oss och
tvättar och spritar våra händer.
Vi har inte stora möten.
Vi försöker vara ute så mycket vi kan.