/
/

Skola & utbildning i samband med corona

Här samlar vi information till dig som är elev och vårdnadshavare i våra skolor.

Provtagning av covid-19 från 6 år

Region Sörmland erbjuder även barn från förskoleklass (6 år och äldre) möjlighet att via www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster boka tid för provtagning.

Det kommer gå till såhär:

  • Vårdnadshavare går in via 1177:s hemsida / ”patientens egen provtagning” och bokar tid åt sitt barn. Regionen kommer att ordna med självtestningsstationer för detta ändamål.
  • För barn 12 år eller yngre kan vårdnadshavare agera ombud åt sitt barn i 1177.se, med sitt egna Bank-ID.
  • För barn 13 år eller äldre gäller att barnet/ungdomen själv måste boka tid via 1177.se och då intyga sin identitet med eget Bank-ID eller med till exempel Freja Plus som är en elektronisk-ID-tjänst för unga som inte har tillgång till Bank-ID. För att ordna med elektroniskt ID åt sitt barn går vårdnadshavare in via https://frejaeid.com/länk till annan webbplats.

Mer detaljerad information om det praktiska kring tidsbokning av provtagning hittar man via www.1177.selänk till annan webbplats eller via regionens hemsida.länk till annan webbplats

Information om provtagning på somaliska:

Isa soo baadh hadii aad yeelato astaamaha cudurka covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om provtagning på arabiska:

إن كانت لديك أعراض مlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformation på lätt svenskalänk till annan webbplatsرض كوفيد 19 فقم بإجراء الفحصlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tror du att ditt barn fått covid-19?

www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka tid
för att ditt barn ska testa sig.

Bara barn som är 6 år eller äldre
kan testa sig för covid-19.

www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer hur du gör.

Friska barn går till skola och förskola

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om närvaro – är du sjuk eller känner symtom så stannar du hemma. Är du frisk så är du i skola eller förskola.

I övrigt gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommit med:

  • Är du eller ditt/dina barn sjuka? Stanna hemma från arbete/skola och ring 1177 Vårdguiden för att boka tid för provtagning om ni tror att ni kan ha smittats av covid-19.

  • Man kan gå tillbaka till förskola och förskola när man varit frisk och symtomfri i två dygn, eller när det gått sju dagar sedan man blev sjuk och man endast har lindriga symtom kvar, som torrhosta eller lite rinnsnuva.

  • Känner ni oro över situationen? Ring det nationella informationsnumret 113 13 eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats för de senaste uppdateringarna.

Är du frisk ska du gå till skolan.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Är du sjuk eller orolig kan du
ringa Vårdguiden på
telefonnummer 1177.
De kan ge dig råd.

Tror du att du har fått covid-19?

Ring 1177. De kan hjälpa dig boka tid
för att ta prov.

Symtom kopplade till pollenallergi

Uppdaterat 2020-03-27

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som allergiker stannar hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Om du är allergisk
mot pollen ska du stanna hemma
några dagar om
du har snuva, hosta eller
ont i halsen.
Ta medicin mot pollen.

Om du mår bra efter
några dagar behöver
du inte vara hemma längre.

Information om förskola, grundskola och gymnasieskola kommuniceras löpande i PingPong

Pingpong används av Katrineholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att kommunicera med vårdnadshavare och elever. Ta för vana att gå in i PongPong och läsa meddelanden.

Logga in

Logga in i PingPong via webbenlänk till annan webbplats

PingPong finns som app i telefonen

Ladda ner appen för androidlänk till annan webbplats

Ladda ner appen för iOSlänk till annan webbplats

Du kan läsa viktiga meddelanden
från skolan på en
hemsida som heter PingPong.

Du som är elev eller
vårdnadshavare
har inlogg i PingPong.

Logga in i PingPonglänk till annan webbplats

Ladda ner PingPong-app för androidlänk till annan webbplats

Ladda ner PingPong-app för iOSlänk till annan webbplats

Eventuell stängning av grundskola och förskola

Uppdaterat 2020-03-20

Ledningen för bildningsförvaltningen följer fortsatt noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19) och hur skolan påverkas. I nuläget finns det inget som tyder på att grundskolan och förskolan kommer att stängas, men detta kan naturligtvis snabbt komma att ändras.

Den lag som nyligen antagits i riksdagen gör det möjligt för regeringen att stänga skolor när det behövs – men det är i nuläget inte aktuellt att använda den, enligt företrädare för regeringen.

Förskolan och skolan är öppen.
Vi kanske kommer
stänga förskolan
och skolan,
i så fall meddelar vi det.

Till föräldralediga med barn i Katrineholms förskolor

Uppdaterat 2020-04-23

I början av mars gick vi ut med en vädjan till föräldralediga att hålla era förskolebarn hemma under en period för att underlätta för personalen att hantera läget med covid -19. Många av er har lyssnat till vår vädjan och vi vill framföra vårt varma tack! Förskolornas pedagoger har nu byggt upp rutiner som ska säkerställa arbetsmiljön så långt det är möjligt. Om familjen har behov av barnomsorg eller om era barn själva har ett eget behov av sin förskola, så är ni välkomna till oss i förskolan om barnen är helt friska.

Förut har vi önskat att du
som är föräldraledig
helst ska
ha barnen hemma.
Men nu får alla friska
barn gå till förskolan igen.

Förskoleavgift

Uppdaterad 2020-04-08

Vi får en del frågor om avgiften för förskola och fritidshem och vad som gäller om barnet är hemma, endera på grund av sjukdom eller på frivillig väg. Det är fortfarande så att avgiften måste betalas även om ditt barn är hemma. Avgiften för förskoleplats baseras på din inkomst. Har du fått en ny arbetssituation eller blivit arbetslös måste du ändra din inkomst. Om du ändrar dina inkomstuppgifter innan den 25:e i varje månad så får du rätt belopp på nästa faktura.

Avgiften för förskola och fritidshem
måste betalas in även om barnet är hemma.

Avgiften för förskoleplats baseras
på din inkomst.
Om din inkomst har ändrats måste du ändra
din inkomst-uppgift innan
den 25:e i varje månad för att
fakturan ska bli rätt.

Gymnasieelever och komvuxelever återgår till undervisning i skolans lokaler i höst

Uppdaterat 2020-06-12

Folkhälsomyndigheten har släppt på restriktionerna kring distansundervisning för gymnasiet och komvux. Det innebär att Katrineholms gymnasieskolor och komvux öppnar för undervisning i skolans lokaler igen från och med höstterminen 2020.

Från och med höstterminen 2020
får du gå till skolan igen.
Du ska inte vara
hemma och studera.

Viadidakt har öppet för studenter som studerar högre studier

Uppdaterat 2020-08-13

Viadidakt har återigen öppnat upp sina lokaler för studenter. Det är upp till respektive utbildningsanordnare att själva bestämma om undervisningen ska ske klassvis i en lokal eller om undervisningen sker enskilt på distans.

Berörda studenter informeras av sin utbildningsanordnare vad som gäller för just dem.

Viadidakt är öppet igen.
Du får information
från din
skola om du ska vara
på Viadidakt och studera
eller hemma.