/

Krisberedskap

Alla slags kriser, även händelser i andra länder, kan påverka vår vardag. Ta reda på hur du kan stärka Sveriges motståndskraft.

Krisberedskapsvecka 27 september – 3 oktober 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Du, och vi alla, är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Veckans grundläggande idé är att:

  • fler privatpersoner tänker på hur de kan lösa vardagen vid kris.
  • fler privatpersoner skaffar sig en egen beredskap.
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Medborgare! Har du någon hemberedskap?

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under en begränsad tid.

Med anledning av krisberedskapsveckan gör vi en undersökning om hur hemberedskapen ser ut i Katrineholms kommun. Hjälp oss att svara på några frågor så får vi ett underlag till kommande insatser.

Krisberedskapsdag 2 oktober

Här i Katrineholm avslutar vi veckan genom en Beredskapsdag som vi håller i Stadsparken
på lördagen 2 oktober klockan 11-14. På plats finns flera aktörer; Räddingstjänsten, Lottakåren, Röda Korset, Blå Stjärnan, Sörmland Vatten och många fler. Kom och lyssna, delta i utlottning, se, smaka och lär dig vad just du behöver för att ha en bra beredskap hemma. Det gäller att vara redo – är du?

I evenemangskalendern kan du läsa mer om krisberedskapsdagen. Länk till annan webbplats.

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du hela Sveriges motståndskraft.

En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra.

Har du vad som krävs?

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi kan till exempel drabbas av översvämningar, skogsbränder eller någon ny smitta och vi måste kunna stå emot olika angrepp som en it-attack eller ett krig. Du, din familj och dina grannar kanske måste klara er utan butiker, internet, vatten eller elektricitet. Om du själv är förberedd bidrar du till att både dina grannar och hela landet kan klara av situationen bättre.

För att klara en kris är det viktigt att du har tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation. Om du och din familj blir isolerade på grund av smitta, oväder, långt elavbrott eller någon annan kris behöver ni också ta hand om varandra extra väl.

Klarar du dig utan ström i minst 72 timmar? På webbsidan DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats. hittar du allt du behöver veta för att förbereda dig.

MSB har tagit fram korta filmer som beskriver hemberedskap för mat, vatten, värme och kommunikation. Se filmerna från MSB på youtube. Länk till annan webbplats.

Det du gör spelar roll

När vi är förberedda så kan vi lättare försvara vårt land och dess gränser. Men också alla våra värderingar. Vi behöver skydda våra mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Arbetet med Sveriges beredskap handlar alltså om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Du är viktig för hela landet. Tack för att du värnar om Sveriges frihet och självständighet!