/

Publicerad:

Kultur- och idrottsstipendier 2020

För att stötta engagerade personer, föreningar och organisationer inom kultur och idrott har Katrineholms kommun flera kultur- och idrottsstipendier. Nu är det dags att söka stipendier för 2020. Du kan ansöka själv eller nominera någon annan som du tycker gör särskilda insatser.

Varje år delar Katrineholms kommun ut flera olika stipendier riktade till utövare och engagerade ledare inom kultur och idrott. Kulturstipendiet uppmärksammar förtjänstfulla kulturella insatser i kommunen. För unga kulturutövare finns Kulturstipendiet Ung Kultur. Det finns även idrotts- och ungdomsledarstipendium samt ett stipendium för unga domare.

– Stipendierna ska ses som ett av flera kvitton på att kommunen uppskattar och värnar om de ideellt arbetande ledarna och insatser som görs i föreningslivet. Vi vill även lyfta fram goda förebilder för barn och ungdomar, säger Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande (S).

Syftet med stipendierna är att uppmärksamma kommunens förebilder för barn och unga, ledare eller den som bidrar till ett inkluderande föreningsliv och en aktiv fritid inom kultur eller idrott.

– Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt som stärker och förenar människor. Det bidrar till folkhälsa, integration och jämställdhet. Föreningslivet och ideella krafter gör en ovärderlig insats, konstaterar Anneli Hedberg och får medhåll av Cecilia Björk, kulturnämndens ordförande (S):

– Vi vill stödja och uppmuntra viktiga insatser inom olika kulturområden som teater, musik, fotografi, litteratur, konsthantverk och andra konstnärliga yttringar. Ett rikt kulturliv gynnar Katrineholms utveckling, avslutar Cecilia Björk.

Här kan du ansöka eller nominera någon till något av årets stipendier

Kort fakta om våra stipendier

Idrottsstipendium - aktiv idrottare

Stipendiet är på 15 000 kronor. Delas ut till individuella idrottare eller deltagare i lagidrott för goda prestationer som är aktiv i en förening i Katrineholms kommun. Sista dag för ansökan är 31 mars.

Idrottsstipendium - ung domare

Stipendiet är på 15 000 kronor och delas ut till en ung domare som är aktiv i en förening i Katrineholms kommun. Sista dag för ansökan är 31 mars.

Kulturstipendium

Stipendiet är på 25 000 kronor och delas ut till en person eller organisation för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika kulturella områden som musik, konst, teater, fotokonst, konsthantverk litteratur med mera.

Kulturstipendiet Ung Kultur

Stipendiet uppgår till 10 000 kronor och kan sökas av ungdomar med koppling till Katrineholms kommun som studerar inom kulturområdet såsom musik, bildkonst, teater, litteratur eller dans.

Ungdomsledarstipendium

Stipendiet är på 15 000 kronor och delas ut för att uppmärksamma en ledare som på ideell basis under längre tid engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter. Sista dag för ansökan är 31 mars.