/

Publicerad:

Skärpta regler vid äldreboenden

Igår onsdag den 22 april beslutade vård- och omsorgsnämndens ordförande om inflyttningsstopp till kommunens äldreboenden.

För att förhindra smittspridning på Katrineholms kommuns äldreboenden beslutade Ulrica Truedsson (S) ordförande för vård- och omsorgsnämnden, att inflyttning till särskilda boenden (äldreomsorgen) stoppas under perioden 22 april – 31 maj.

– Vi kan göra undantag om särskilda skäl föreligger men i princip kommer ingen ny brukare att få flytta in på kommunens äldreboenden, berättar Ulrica Truedsson (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kapitel 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

Beslutet kan även komma att förlängas vid behov.