/

Publicerad:

Anhörigprogram på distans

Nu erbjuder vi ett webbaserat anhörigprogram för dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

Som anhörig kan du fara illa av någon annan persons beroendeproblem. Vi vill ge dig extra stöd och fokusera på dig som anhörig.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Som anhörig har du rätt att få hjälp, det erbjuder vi genom anhörigprogrammet i Katrineholms kommun.

Behandlingen fortgår under tre månader och sker både digitalt samt vid fysiska möten en gång per månad. Det här gör vi för att öka tillgängligheten och erbjuda en verksamhet som innebär minskad risk för smittspridning.

Plats:
Webbaserat samt i Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm Länk till annan webbplats., gamla karossens område. OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

Vill du delta i programmet eller har du frågor?
Hör av dig till Jessica Carlson, anhörigterapeut.

Mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57