/

Publicerad:

Hanteringen av Covid19 i Katrineholm godkänns av IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde med anledning av den pågående smittspridningen av Covid19 i Sverige, en riktad tillsynsinsats vid Katrineholms kommuns hemtjänst och äldreboende. IVO är nöjda med hur verksamheterna bedrivits och kommer inte att göra någon ytterligare granskning.

Verksamheterna som fick tillsyn i Katrineholm av IVO var Furulidens äldreboende och vid hemtjänstområdena central och öster. Enligt de uppgifter som framkommit vid inspektionerna kommer IVO inte att vidta någon ytterligare granskning av verksamheterna.

– Det är med blandade känslor jag läser IVOs beslut. Jag delar sorgen med de som mist nära och kära på grund av Covid19. IVOs inspektion ger oss ett kvitto på att vi hanterade den första delen av pandemin på ett bra sätt. Därför är jag också stolt över alla som kämpat på i månader ute i verksamheterna. Jag känner mig också trygg och redo för att hantera en eventuellt andra våg av pandemin, säger Anna – Lena Ramstedt chef vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.

Kontakt: Anna-Lena Ramstedt: 0150-578 20

Rättelse
Rättelse av en tidigare version av denna text, publicerad 2020-06-04. I en tidigare version av denna text förekom det två felaktigheter. IVO genomförde tillsynen via telefon, inte genom att besöka Katrineholm (IVO utför tillsynen numera via telefonintervjuer på grund av smittorisken). Resultatet ledde inte till en fortsatt tillsyn, något som myndigheten meddelat i ett beslut och inte en rapport som tidigare angavs.