/

Publicerad:

Stabilt företagsklimat i Katrineholm

Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning av kommunernas företagsklimat. I år får Katrineholm ett samlat omdöme på 3,8. Rikssnittet i landet är 3,4.

– Vi är nöjda med det resultatet, men siktar alltid högre. I år är förutsättningarna annorlunda då ungefär hälften av företagarna har svarat under pandemin och hälften innan pandemin fick spridning i Sverige. Dessutom har det tillförts nya och förändrade frågor. Detta sammantaget har gjort att hela Sverige backat något och det går inte att jämföra på samma sätt mot föregående år, säger Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm.

– Katrineholm ligger fortsatt på en stadig hög nivå och är med sitt resultat trea i länet. Vi analyserar resultatet och vad som behöver prioriteras på både kort och lång sikt.