/

Publicerad:

Domen: Ingen Corona - mörkläggning i Katrineholm

Katrineholms-Kuriren anmälde till Kammarrätten att man från Katrineholms kommun, inte fick ut uppgifter om antalet smittade och avlidna i covid-19 vid kommunens äldreboenden och hemtjänst. Idag kom domen från Kammarrätten. Ingen mörkläggning i Katrineholm.

Under pandemins inledande fas begärde Katrineholms-Kuriren ut, från vård och omsorgsförvaltningen, det totala antalet personer inom kommunens äldreomsorg som har avlidit till följd av covid-19. Tidningen begärde också ut antalet smittade i covid-19.

Kammarätten avslår helt Katrineholms-Kurirens begäran om antalet avlidna med motiveringen att; genom jämförelser i olika register, så kallad pusselläggning, kan det leda till att enskilda personer identifieras. Precis i enlighet med kommunens avslagsbeslut till tidningen.

Kammarrätten bifaller tidningens begäran om antalet smittade eftersom rätten inte anser att patientsekretess kan åberopas i detta fall.

– Vi började offentligt redovisa antalet smittade på vår webbplats den 6:e maj. Det var då Socialstyrelsen började begära in antalet smittade från oss. Sedan dess har vi veckovis redovisat antalet smittade på vår webbplats, säger Sari Eriksson kommundirektör.

Läs hela domen här Pdf, 318.2 kB.