/

Publicerad:

Stor etablering vid Katrineholms Logistikcentrum

Idag fick Levin Sälldin Holding AB markanvisning vid Katrineholms Logistikcentrum. Markanvisningen gäller cirka 30 000 kvm mark och på den avser man att uppföra en 12 000 kvm stor logistikbyggnad.

 - Det har varit bra fart i samarbetet med Mats, Stefan och Carina. Det är en starkt bidragande orsak att etableringsplanerna hamnade just i Katrineholm. I hård konkurrens med Eskilstuna och Strängnäs, säger Tomas Levin.  Från vänster: Mats Lundevaller mark- och exploateringschef, Carina Lloyd näringslivsutvecklare, Göran Dahlström, Tomas Levin och Stefan Toll näringslivschef.

- Det har varit bra fart i samarbetet med Mats, Stefan och Carina. Det är en starkt bidragande orsak att etableringsplanerna hamnade just i Katrineholm. I hård konkurrens med Eskilstuna och Strängnäs, säger Tomas Levin. Från vänster: Mats Lundevaller mark- och exploateringschef, Carina Lloyd näringslivsutvecklare, Göran Dahlström, Tomas Levin och Stefan Toll näringslivschef.

Katrineholms kommun gör en markanvisning till Levin Sälldin Holding AB. Marken finns belägen mellan Österleden och riksväg 55, Östra förbifarten. Markanvisningen avser cirka 30 000 kvm mark, vilket motsvarar cirka sex fotbollsplaner.

- Det handlar om en tredjeparts logistikaktör som är angelägen att etablera sig här. Helt klart blir det under hösten och då kommer arbetet med att bereda marken och bygga fastigheten påbörjas omedelbart, berättar Tomas Levin prospekteringskonsult vid Magnaten Fastigheter.

- Det här är förstås jättebra att aktörer visar intresse för Katrineholms Logistikcentrum. Extra roligt att de inte är ensamma. Det är fler på gång, säger en hemlighetsfull Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Ett delegationsbeslut tas av kommunstyrelsens ordförande kring markanvisningen imorgon onsdag den 17:e juni.