/

Publicerad:

Beredskap vid värmebölja

Här får du Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor.

Filmen berättar om hur värme påverkar kroppen, om riskläkemedel samt hur vårdpersonal kan bidra till att förebygga ohälsa och sjukdom till följd av värme.