/

Publicerad:

Ny utbildning kompletterar MIKA-metoden för att få fler i jobb

Utbildningen kommer för många att vara ett viktigt första steg för att få börja en yrkeskarriär för den som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I snart tre år har Katrineholms kommun med finansiering av Europeiska socialfonden drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt, Mat och Integration i Katrineholm (MIKA).
Under projektets gång har den så kallade MIKA-metoden utarbetats och nu startas ett nytt projekt, MIKA-utbildning, som blir ett komplement till arbetsmarknadsutbildningar och komvux.

- Utbildningen är riktad till de personer som av olika anledningar inte kommer in på komvux eller arbetsmarknadsutbildningar. Det kan vara ett viktigt första steg för att få börja en yrkeskarriär eller förbättra befintliga kunskaper så att personen kommer in på en utbildning, säger Kerstin Thuresson som är projektledare.

MIKA-metoden som tagits fram under MIKA-projektet sätter fokus på praktik och att koppla språkinlärningen till ett yrke. Under hösten 2020 inleds utbildningen som blir ett nästa och kompletterande steg i MIKA metoden. För individer som genomgått MIKA eller annan arbetsmarknadsåtgärd och inte uppfyller kraven för reguljär utbildning är detta en möjlighet till kompetensförhöjning inom ett yrke.

- Det här är ytterligare en hjälp att komma till egen försörjning och den riktar sig till en målgrupp som idag hamnar utanför arbetsmarknaden. Personer som har stor potential men inte har några betyg eller arbetslivserfarenhet av ett visst yrke. Några har språkbrister, andra har av andra anledningar inte kunnat nå egen försörjning, säger Kerstin Thuresson och fortsätter:

-Med hjälp av Europeiska socialfonden kan vi nu starta en utbildningssatsning med fokus på olika yrken inom, kök, städ, offentlig miljö och liknande. Vi ser att behovet finns och att det här kan göra stor skillnad för individen, men också som kompetensförsörjning i många bristyrken.

Under augusti månad inleds planeringsfasen av utbildningen. Den första kursen startar första november 2020. Projektet som finansieras av Europeiska socialfonden pågår 1 augusti - 31 december 2022.

Kontakt:
Kerstin Thuresson, projektledare MIKA
Mejl: kerstin.thuresson@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 27