/

Publicerad:

Ny rapportering av farligt avfall från 1 november

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna gäller från och med den 1 november.

Avfall från byggarbetsplats, foto: Hanna Maxstad

Det här gäller från och med 1 november

Den nya rapporteringen innebär att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vilka verksamheter berörs?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera. Det gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall,
 • transporterar farligt avfall,
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet,
 • mäklar eller handlar med farligt avfall,
 • behandlar farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret i Sverige. I Katrineholms kommun är motsvarande siffra cirka 1200.

Hur går rapporteringen till?

Som verksamhetsutövare kommer du att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Eller via en så kallad API-lösning där du anpassar ditt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

I Katrineholms kommun har samhällsbyggnadsförvaltningen tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan skada människor eller miljö och kräver därför särskild hantering.

Exempel på farligt avfall:

 • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton.
 • Spillolja och oljefilter.
 • Färg-, lack- och limrester.
 • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak.
 • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier.
 • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar.
 • Smått elavfall så som mobiltelefon, elektroniska leksaker, fjärrkontroller eller hårtork.
 • Stickande/skärande avfall med smittorisk, exempelvis avfall från vårdinrättningar, akupunktörer och tatuerare.

Mer information och kontakt

Frågor och svar om det nya avfallsregistret för farligt avfall hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. De uppdaterar informationen löpande och där publiceras även den senaste informationen kring de nya reglerna.

Kontaktperson på Katrineholms kommun:
Lars Lager, miljöinspektör på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mejl: lars.lager@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 98 (0150-577 00 kundtjänst).