/

Publicerad:

Kommunalt bostadstillägg och ny hyresmodell

Inför vård och omsorgsnämndens möte den 24:e september finns förslag till införandet av kommunalt bostadstillägg i kommunala LSS-bostäder och ny hyressättningsmodell som beslutspunkter.

Den 24 september har vård och omsorgsnämnden sitt nämndmöte. På bordet för beslut ligger bland annat införandet av ett kommunlat bostadstillägg för de som bor i kommunala grupp- och servicebostäder. En annan beslutspunkt är ny hyressättningsmodell för särskilda boendeformer i Katrineholms kommun.

Kommunalt bostadstillägg
Ett särskilt riktat bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning syftar till att underlätta för personer som har en funktionsnedsättning och behöver en bostad som är lämplig och ändamålsenlig med hänsyn till särskilda behov.

Det kommunala bostadsbidraget är ett komplement till statliga bostadsförmåner. Den bidragsansökande ska således ha beviljats om bostadstillägg eller bostadsbidrag från Försäkringskassan innan hyrestagaren kan ansöka om kommunens bostadsbidrag.

Hyresmodell
Anledningen till införandet av en hyresmodell är att kommunen inte haft någon enhetlig hyresmodell för särskilda boenden. Hyresmodellen rör kommunens samtliga särskilda boendeformer exklusive korttidsboenden. Hyressättningsmodellen grundar sig i tre faktorer: lägenhetens storlek och standard, gemensamma utrymmen och andra kvaliter som närhets- och trygghetsfaktorer. All hyressättning i kommunens boenden ska utgå från bestämmelserna i hyreslagen

Långsam hyresjustering
Den nya hyresmodellen innebär att vissa av kommunens brukare kommer att få en förändrad hyra. Den nya hyresmodellen bygger på en så kallad trappningsregel, där hyran höjs årligen, för att komma i rätt nivå på längre sikt. Hyrorna kommer att förändras från och med 1 januari 2021 och sedan eventuellt justeras igen kommande år/åren. Maxhöjningen för ett år, exklusive den ordinarie årliga höjningen blir 700 kronor.
Efter att hyran är betald ska hyrestagaren ha kvar 5 873 kronor av sin inkomst. Detta utgår från det minibelopp som fastställs årligen av Socialstyrelsen.

Genomförande
Vård och omsorgsförvaltningen kommer innan de nya hyrorna börjar gälla att hyresförhandla dem kollektivt med hyresgästföreningen eller individuellt med hyresgästerna. Alla berörda kommer att få information hemskickat.

Kommunala bostadstillägget och hyresmodellen beslutas i vård och omsorgsnämnden den 24: september.