/

Publicerad:

Årets kulturstipendiater utsedda

De som utsetts till värdiga mottagare av Kulturnämndens kulturstipendier är nu klara och motiverade. Det är Bo "Bosse" Lundgren, Adam Bülow och Johannes Annfält som hedras med dessa priser.

Kulturnämndens kulturstipendie 2020

Bo ”Bosse” Lundgren har aktivt bidragit till att utveckla och stärka Katrineholms musikliv under många år. Han brinner för den klassiska konstmusiken och engagerar sig både i föreningar och som musiker.

Bo är bland annat ordförande i Musikens Hus stipendiekommitté som delar ut två stipendier till ungdomar som visat framfötterna inom musik. Han är kassör i Kammarmusikföreningen där han också verkat för samarbete med Scenkonst Sörmland. Han är också aktiv som musiker i flertal orkestrar och musikensembler. Bo har också varit ordförande i Musikens hus akademin under många år och engagerar sig i både Julitafestivalen och Duo Competition. Bo är också själv en flitig konsertbesökare.

Bosses långa och hängivna engagemang för den klassiska konstmusiken och de möjligheter som detta har skapat för att den samma ska kunna få en plattform i Katrineholm gör honom till en mycket värdig mottagare av kulturnämndens kulturstipendie 2020.

Märta Bergqvist stipendie 2020

Adam Bülow bor i Malmö och studerar på Musikhögskolan i Malmö med huvudinstrument fiol. Han läser nu en kandidatutbildning i folk och världsmusik och är samtidigt frilansmusiker inom området folkmusik. Som en del av detta fokuserar han på att lära sig, och använda, musik från sina hemtrakter (bland annat Sköldinge, Flodafors och Bie). Adam har en omfattande musicerande bakgrund i Katrineholm där han bland annat spelat på Kulturskolan, varit med i vokalensemblen Jang Vojses och medverkat i flertal större och mindre kulturprojekt som en del av kör- och stråksektionerna.

Adams fokus på att använda sig av folkmusik från Katrineholms kommun, hans aktiva musicerande och hans ambitioner för framtiden gör honom till en ypperlig Märta Bergqvist-stipendiat.

Johannes Annfält studerar till jazzmusiker på Musikhögskolan i Stockholm och satsar helhjärtat på musiken i allt han gör. Johannes är en mångfacetterad musiker och behärskar en bred repertoar av både instrument och genrer. Johannes medverkar och har medverkat som musiker i en mängd olika band och musikensembler och är mycket engagerad i Katrineholms kulturliv. 
Johannes är en mångfacetterad musikbegåvning med rötter i Katrineholm. Hans engagemang i utvecklingen av musik och musiklivet i Katrineholm gör honom till en ypperlig kandidat för att få Märta Bergqvist-stipendiet.