/

Publicerad:

Besöksrestriktioner på äldreboenden

Vård- och omsorgsnämnden inför besöksrestriktioner på Katrineholms kommuns vård- och omsorgsboenden.

Smittspridningen ökar igen i Sörmland och Katrineholm. Idag den 4:e november finns tre konstaterade covid-19 fall inom vård och omsorg. Två i hemtjänsten och en i särskilt boende.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) har därför fattat beslut att införa besöksrestriktioner inom kommunens vård- och omsorgsboenden.
Katrineholms kommun kommer att uppdatera sin hemsida med löpande information med antal smittade och på vilka boenden dessa finns.

Besöksrestriktionerna innebär:

  • Vi avråder från icke nödvändiga besök på våra vård- och omsorgsboenden
  • Alla besök måste koordineras med boendet för att minimera risken för smittspridning
  • Besökare med förkylningssymtom ska stanna hemma

Anhöriga kommer att bli kontaktad för dialog om vad besöksrestriktionerna innebär.

Kontakta din anhöriges vård- och omsorgsboende:

  • Om du har frågor kring ett planerat besök
  • Om du vill ha hjälp med digitala möten med din anhörig
  • Om du har andra frågor kring besöksrestriktionerna