/

Publicerad:

Munskydd införs i Katrineholms äldreomsorg

Idag införs en tillfällig rutin som innebär att vårdpersonal ska ha munskydd i all oundviklig ansiktsnära vård inom kommunens äldreomsorg.

Den tillfälliga rutinen med munskydd införs idag klockan 13.00 i Katrineholms kommuns äldreomsorg med anledning av att smittspridningen av corona ökat i Sörmland. Användandet av munskydd är en rekommendation från Regionens smittskyddsläkare.

- I morse tog jag ett ordförandebeslut om att införa en rutin kring att använda munskydd inom kommunens äldreomsorg vilket också innefattar hemtjänsten. Rutinen är som sagt tillfällig och gäller från idag fram till 26:e november. Det är viktigt att förstå att munskyddet är en extra åtgärd för att förhindra smittspridning. Denna åtgärd ska ses som ett komplement till övriga åtgärder så som exempelvis basala hygienregler och fysisk distansering, säger Ulrica Truedsson (S) nämndordförande vård- och omsorgsförvaltningen.

Den tillfälliga rutinen kan komma att tas bort och införas igen beroende på hur smittspridningen av coronavirus ser ut i samhället. Den tillfälliga rutinen med munskydd införs för att minska risken att personal inom äldreomsorgen, som inte uppvisar några symtom, ska riskera att smitta brukare.

Vid vård av smittade personer gäller fortfarande full skyddsutrustning, precis som tidigare.

Munskydd ska användas vid samtliga äldreboenden i kommunen och i hemtjänsten. Gäller även de privata hemtjänstföretagen.
Inom funktionsstödområdet ser man under de närmaste dagarna över rutinerna.

Kontakt:
Ulrica Truedsson (S)
Ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0150 - 571 66