/

Publicerad:

Ny entreprenör klar för lågflödesmuddringen i Öljaren

Nu är det klart att en ny entreprenör tar över genomförandet av lågflödesmuddringen i Öljaren.

Entreprenören heter Järven Ecotech Länk till annan webbplats. och har lång erfarenhet från olika typer av muddringsprojekt. Från och med november kommer Järven Ecotech att börja etablera sig vid Öljarens stand.

Under hösten och vintern ligger fokus på att kartlägga bottenstrukturen i sjön, ta prover på sediment och testa olika avvattningsmetoder.

– Det känns positivt att vi äntligen är igång. Till våren 2021 räknar vi även med att vara igång med själva lågflödesmuddringen. Då kommer vi att hålla en invigning och samtidigt öppna upp för studiebesök på plats, så länge omständigheterna tillåter det, säger projektledare Jenny Herbertsson på Katrineholms kommun.

Om lågflödesmuddringen i Öljaren

Katrineholms kommun deltar sen tidigare i det unika och EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Där bedrivs ett delprojekt med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjön Öljaren i Katrineholms kommun samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark. Metoden kallas för lågflödesmuddring (bottendammsugning) och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.

Läs mer om projektet här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm