/

Publicerad:

Värmbol Hills - nytt småhusområde

Byggsolid tecknar markanvisningsavtal med Katrineholms kommun. Ett nytt småhusområde planeras i Värmbol. Arbetsnamnet för projektet är Värmbol Hills.

Göran Dahlström, Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Daniel Lundborg, Poyan Sandnell och Mats Lundevaller Mark och exploateringschef, berättar och visar planerna för Värmbols nya bostadsområde: Värmbol Hills.

Göran Dahlström, Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Daniel Lundborg, Poyan Sandnell och Mats Lundevaller Mark och exploateringschef, berättar och visar planerna för Värmbols nya bostadsområde: Värmbol Hills.

Markanvisnings avser fastigheten Katrineholm Värmbol 1:61, som ligger mitt emot Värmbols grusplan, intill Värmbolsvägen.

- Vi gillar verkligen området. Jag har lekt här som barn och Poyan och jag bor här i närheten. Som det hörs i arbetsnamnet Värmbol Hills, ligger den planerade byggmarken på en höjd, kulle med magnifik utsikt, säger Daniel Lundborg VD Byggsolid.

På den drygt 22 000 kvadratmeterstora marken planeras det cirka 80 nya hushåll. Fördelat på villor, parhus och mindre flerfamiljshus.

- Vi ser framför oss lågmälda och natursköna byggnader. Vi vill nyttja naturens olika nivåskiftningar för att få till ett varierat och böljande bostadsområde, säger Poyan Sandnell förvaltare Byggsolid.

- Det byggs i Forssjö, Strängstorp. Ja, det byggs i varje väderstreck runt om i kommunen. För att närma oss vårt mål med 40 000 invånare år 2030 krävs att vi kikar på olika byggbara områden. Katrineholm ska kunna erbjuda en stor variation på boenden, som passar för många. Det här nya området i Värmbol känns väldigt spännande, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Tidplan: En ny detaljplan ska tas fram i samarbete mellan Byggsolid och Katrineholms kommun. Arbetet startar i början av 2021.

Avtalstid: Markanvisningen gäller till och med 2023-06-30.

Karta över Värmbol Hills.

Karta över Värmbol Hills.