/

Publicerad:

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsned-sättning

Från den 1 januari 2021 finns det möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF).
KBF är ett tillägg till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger.

För att kunna få KBF måste du

  • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun.
  • Ha ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Ha ett andrahandskontrakt på bostaden där vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm har förstahandskontrakt.
  • Fått bostadsbidrag eller bostadstillägg beviljat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte ha minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.
  • Ha någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning.

Om du har kapitaltillgångar som överstiger 100 000 kronor har du inte möjlighet att få KBF.

Ansökan

Du kan ansöka om KBF i vår e-tjänst eller blankett https://e.katrineholm.se/vofkbf Länk till annan webbplats.

Beslut

Du får ett skriftligt beslut där det framgår om ansökan avslås eller beviljas.
Om ansökan beviljas står det hur stort belopp som kommer att betalas ut och när det kommer att betalas ut.
Beslutet gäller för ett år i taget eller tills dina ekonomiska förutsättningar ändras.

Mer information

Här kan du kan läsa mer kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

 

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11