/

Publicerad:

Nu börjar vi arbetet med nya discgolfbanan

Under två veckor kommer vi att ta ner träd i lövskogsområdet kring Duveholmshallen och Backa strand för att göra plats för den nya discgolfbanan. Vi startar måndag 15 februari.

Vad sker i området?

Arbetet innebär att skogsmaskiner kommer att röra sig i området och att platsen du känner ser annorlunda ut när arbetet är klart. Vi tar extra hänsyn till naturen då vi arbetar i naturkänsliga områden. Därför använder vi mindre skogsmaskiner som gör så lite markskador som möjligt. Arbetet görs i samarbete mellan Katrineholms kommun och Skogssällskapet.

Varför gör vi det här?

Vi ska skapa plats för den nya discgolfbanan, så att ännu fler kan upptäcka och njuta av området på ännu fler sätt. Folkhälsan är en viktig, ju fler som upptäcker naturen och motionerar – desto bättre. Vi vill också förstärka den biologiska mångfalden i området genom att återskapa den tidigare betesmarken som funnits här.

Vilka träd lämnas kvar?

Pollinerande träd som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden lämnas kvar. Även friska tall- och lövträd blir kvar. Likaså sparar vi död ved som innehåller bomiljöer för många insekter och fåglar. Snår och buskar ska vara kvar för att gynna mindre däggdjur och mindre träd sparas för att kunna bli stora och gamla om hundra år.

Hållbar utveckling

I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats.. I just det här projektet arbetar vi mot följande mål:

Gobala målen, nummer 3 och nummer 15. 

Har du frågor?

Arbetet med att ta bort träd
Linda Aldebert, kommunekolog, 0150-570 00 (nås via växel)

Beslutet om att skapa en ny discgolfbana
Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande 0150-570 00 (nås via växel)