/

Publicerad:

Klimatinvesteringsstöd till 4 nya laddplatser i p-hus Loket

Katrineholms kommun har fått beviljat klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket, genom deras stöd Klimatklivet Länk till annan webbplats., för delfinansiering av 4 nya laddplatser i parkeringshuset Loket.

El bil som laddas

Klimatinvesteringsstödet från Naturvårdsverket skapar goda förutsättningar för lokala klimatinvesteringar i Katrineholm, och i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. För Katrineholm innebär det att vi får delfinansiering till 4 nya laddningsplatser av elfordon i parkeringshuset Loket.

Klimatinvesteringsstödet uppgår till 50 procent av den totala investeringskostnaden vilket motsvarar 25 172 kronor.

– Det glädjer mig att vi har fått det här stödet beviljat. Som kommun spelar vi en mycket viktig roll i att minska utsläppen av växthusgaser, och det här skapar goda förutsättningar i arbetet. Vi kommer att installera laddstolparna snarast möjligt, säger Johnny Ljung, infrastrukturchef på Katrineholms kommun.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans är vi med och minskar utsläppen av växthusgaser, och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (mål 11 och 13).

Mål 11 och 13, från de globala målen för hållbar utveckling

Kontakt

Infrastrukturchef

Johnny Ljung

Telefon: 0150-571 48

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm