/

Publicerad:

Nu bygger vi om busshållplatsen vid Katrineholms kyrkogård

Nu bygger vi om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen på Vingåkersvägen (vid Katrineholms kyrkogård) och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att bli en tillfällig busshållplats söder om bygget under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar den 6 april och beräknas pågå till 28 april.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.