/

Publicerad:

Nu tar vi pulsen på näringslivet

Vi vill veta vad du som är företagare tycker. Dina svar är viktiga så vi får ett bra underlag till framtida åtgärder för näringslivet.

En enkät gjordes under hösten 2020 – och nu är det dags för en uppföljande enkät där vi också fördjupar oss i pandemins effekter på näringslivet. Dina svar är viktiga för att ge oss ett brett underlag för framtida åtgärder.

Vi hoppas att du som är företagare tar dig tid att svara på enkäten.

Gå direkt till enkäten för företagare i Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Den här enkäten genomförs samtidigt i hela Sörmland. Regionen och kommunerna har tagit fram enkäten tillsammans och svaren blir ett underlag för åtgärder för att främja företagandet på kort och lång sikt. Svaren sammanställs på både kommunnivå och regionnivå.