/

Publicerad:

Strålande företagsklimat i Katrineholm

Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning av kommunernas företagsklimat. I år får Katrineholm ett samlat omdöme på 3,81 vilket gör Katrineholm till länets näst bästa kommun. Rikssnittet i landet är 3,43.

Katrineholm ligger kvar på en nivå över rikssnittet. Vilket man snart gjort i tio år.

Katrineholm ligger kvar på en nivå över rikssnittet. Vilket man snart gjort i tio år.

Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger klart över rikssnittet, vilket man gjort i snart tio år. Det totala betyget hamnar på 3,81 en liten ökning från fjolårets 3.76.

– Det är väldigt positivt att vi ligger kvar på den höga nivån. Det är också glädjande att vi fortsatt ligger högt och över Sverigesnittet gällande service och bemötande. Det är grunden i vårt relationsarbete med kommunens företag. Vi tittar på de enskilda frågorna och den snabba analysen ger att det ser väldigt bra ut på många punkter och att kurvan pekar åt rätt håll. Det finns naturligtvis även förbättringspunkter som vi fortsatt jobbar vidare med, säger Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm

– Strålande gott näringslivsklimat. Det här är resultatet av engagerade företag och en ambitiös kommunorganisation. Katrineholm blir starkare och starkare vilket ger oss kraft att utveckla välfärden, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Katrineholm ökar på punkterna tillgång till relevant kompetens, samt information till företagen. Vi ser en stor ökning mot resten av Sverige på flera frågor såsom, kommunpolitikers och tjänstemäns attityder, och tillgång på digital och fysisk infrastruktur, säger Sofia Sjöström, regionchef Södermanland vid Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise.