/

Publicerad:

Avverkning av träd i vecka 23

Vi kommer att ta bort vindfällen och träd som blivit angripna av granbarkborren på tre platser där vi tidigare avverkat.

Bilden visar granbarkborreangerpp i vindfälle och på faunadepåer eller brathögar som de kallas på skogsspråk där insekter frodas och där särskilt insekter som äter granbarkborrar trivs. Foto: Linda Aldebert

Vi har tidigare gjort avverkningar, alltså tagit bort granar, i Krämbolsskogen, vid Djulönäs och i Laggarhult för att stoppa spridningen av granbarkborren som gjort stora skador på våra skogar. Under nästa vecka (vecka 23) kommer vi att gå in med skogsmaskiner i de avverkningar som redan är gjorda.

Anledningen är att ta bort angripna träd samt vindfällen som har mycket granbarkborre i sig. Vi hoppas kunna få ut de angripna träden och därmed rädda skogen som står kvar.

Vi kommer alltså inte ta bort några nya träd i Krämbolsskogen, vid Djulönäs och i Laggarhult. Bara de som är angripna av granbarkborre.

Bilden ovan visar ett granbarkborreangrepp i ett vindfälle och på faunadepåer. Eller "brathögar" som de kallas på skogsspråk. I dessa frodas insekter och särskilt de insekter som äter granbarkborrar. De trivs extra bra. Eftersom granbarkborrar bara gillar levande träd är de farliga för skogen när de blir för många. Deras naturliga fiender finns i de döda träden och därför vill vi spara mycket död ved nära de tidigare angreppen.

Arbetet innebära att vi låter mer än vanligt och att skogsmaskiner rör sig i de aktuella områdena.

På vår sida för skogsvård kan du läsa mer om hur vi arbetar för att bekämpa granbarkborren.