/

Publicerad:

Markanvisning nu klart med stor aktör inom bygghandel

Efter över ett års regelbundna kontakter har idag ett markanvisningsavtal undertecknats med AB Karl Hedin Bygghandel för etablering på Lövåsen Heden.

Den aktuella marken för markanvisningen är mitt över Bilprovningen, korsningen Österleden/Videvägen. Markanvisningsavtalet omfattar en areal om ca 14 000 m2.

Området Lövåsen fortsätter enligt planerna att utvecklas till ett än mer komplett regionalt handelsområde och intresset för nya etableringar styrker dess positiva läge och möjligheter.

Vi hälsar AB Karl Hedin Bygghandel välkomna till Katrineholm.