/

Publicerad:

Shellmacken ger plats för bostäder

Fastighetsbyte mellan Katrineholms kommun och St1 Sverige möjliggör fler bostäder i centrala Katrineholm.

Ett intentionsavtal om fastighetsbyte har undertecknats av Katrineholms kommun och St1 Sverige AB.

St1, som äger varumärket Shell och driver en drivmedelstation med tillhörande försäljningsverksamhet på sin fastighet Lövkojan 9 (Shellmacken) i centrala Katrineholm, vill nu flytta verksamheten till det nya området där riksvägarna möts, vid Biltema-rondellen. Samtidigt vill Katrineholms kommun förvärva St1s fastighet för att där kunna planera för nytt bostadsbyggande.

Delar av gänget jobbat med fastighetsbytet, från vänster: Lars Herman Larsson seniorkonsult, Morgan Andersson kundlöftesvärd vid Shell, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande och Stefan Jansson chef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Delar av gänget jobbat med fastighetsbytet, från vänster: Lars Herman Larsson seniorkonsult, Morgan Andersson kundlöftesvärd vid Shell, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande och Stefan Jansson chef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Jätteroligt. Vi har haft samtal under en längre tid. Avtalet tillgodoser St1s behov och Katrineholms kommuns strategi att utveckla centrum, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande som i och med detta tecknar sitt sista avtal i kommunalrådsrollen.

Enligt överenskommelsen ska Katrineholm kommun betala 7 miljoner kronor i mellanskillnad för fastighetsbytet.

Avsiktsförklaringens giltighet förutsätter att kommunstyrelsen godkänner avtalet och detaljplanens färdigställande för St1s räkning.

Intentionsavtal och avsiktsförklaring
Ett avtal om köp och/eller försäljning av fast egendom är endast giltigt under två år från avtalstecknandet. Eftersom fastighetsöverlåtelsernas genomförande kan dröja längre än två år har parterna valt en lösning med ett inledande intentionsavtal i form av en avsiktsförklaring. I upprättad avsiktsförklaring har parterna reglerat sina avsikter med kommande fastighetsöverlåtelser, hur överlåtelserna ska genomföras och villkoren därför. Avsiktsförklaringen ger båda parter möjligheter att genomföra en målinriktad planering inför kommande fastighetsbyte. För kommunens del innebär det att en detaljplaneprocess kan påbörjas för den fastighet kommunen ska köpa. För St1 innebär avsiktsförklaringen att bolaget kan fullfölja sitt arbete med hur den nya fastigheten bäst kan nyttjas till innehåll och layout.