/

Publicerad:

Avverkning av skog i Forssjö 2-7 juli

Vi har just nu stor spridning av granbarkborrar i våra skogar i närheten av Forssjö. Där är flera områden drabbade av omfattande granbarkborreangrepp. Idag startar vi avverkningen som pågår till onsdag.

Ett träd angripet av granbarkborrar.

Stor påverkan av granbarkborren

Det är stora områden som är drabbade av granbarkborrar och vi behöver därför avverka skog motsvarande fyra fotbollsplaner (2,3 hektar). I de angripna områdena finns också lokaler med knärot, en fridlyst orkidé som inte överlever inte utan långvarig granskog. Dess fortlevnad hotas av spridningen av granbarkborrar som dödar skogen.

För att skydda knäroten under avverkningen har skogsstyrelsen spärrat av lokaler med den fridlysta växten. Vi hoppas kunna få ut de angripna träden och därmed rädda skogen som står kvar samt låta fridlysta arter få en bättre chans till överlevnad.

Det vi kommer att göra är:

  • Spara områden där knäroten finns.
  • Avverka nyangripna träd.
  • Spara tall och löv.
  • Spara död ved.
  • Vid vandringsleder tar vi ner döda träd som kan falla över lederna, men sparar dem som faunadepåer där granbarkborrens naturliga fiende bor.

Fakta om arbetet:

Arbetet innebär att vi låter mer än vanligt och att skogsmaskiner rör sig i de aktuella områdena även under helgen och fram till senast onsdag. Besök inte avverkningsområdet under pågående arbete. Det rör sig stora skogmaskiner i området så det är av säkerhetsskäl vi inte vill ha besök. Senast onsdag ska avverkningen vara klar, efter det kommer vi att frakta undan virket. Arbetet beräknas ta två veckor.

Avverkningen innebär också att Forssjöskogen kommer att se annorlunda ut och platser som tidigare varit gran- och lövskog kan upplevas som tomma och kala. Vi avverkar inte i närheten av kommunens motionsspår, vandringsleder eller rekreationsområden.

På vår sida för skogsvård kan du läsa mer om hur vi avverkar i ett område med fridlysta arter och en vattentäkt. Där har vi samlat frågor och svar.

Tid för avverkning: 2-7 juli
Ansvarig entreprenör: Skogssällskapet, Pär Viksten, telefon: 0150-162 01
Kontakt Katrineholms kommun: Linda Aldebert, kommunekolog, telefon: 0150-568 25