/

Publicerad:

Så bekämpar du kanadensiskt gullris

Just nu upplever vi en ökad spridning av den invasiva arten kanadensiskt gullris runt om i kommunen. Här tipsar vi om hur du bekämpar växten på bästa sätt för att undvika att den sprids ännu mer.

– Vi behöver verkligen hjälp att bekämpa den här växten eftersom den naturliga svenska floran försvinner när dessa växter tar över, samtidigt som de utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, säger miljöstrateg Linda Aldebert.

– Jag har aldrig sett dom förut i hela mitt liv, men nu ser jag dem överallt, säger Ebba Melin som sommarjobbar på Katrineholms kommun och är en del av kommunens satsning på gröna och naturnära jobb som ska bidra till bekämpning av invasiva arter och öka biologisk mångfald.

Vad är en invasiv art?

En invasiv art är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

Kanadensiskt gullris hör till de invasiva främmande arter som inte finns med på EU:s lista, men som har fått en ökad spridning i kommunen. Kanadensiskt gullris är en högväxt, flerårig ört som blir mer än en meter hög och bildar ofta stora bestånd.

Vem har ansvaret för bekämpningen?

Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Så här bekämpar du kanadensiskt gullris på bästa sätt

  1. Klipp ned, slå eller dra upp växterna med rötterna. Se gärna till så att ingen jord följer med eftersom jord inte går att bränna.
  2. Är det inte så mycket kan du lägga det i en plastpåse och slänga i vanliga soptunnan (hushållsavfall inte i matavfallet). Har du större mängder slänger du det i stora sopsäckar (som du knyter ihop ordentligt) och slänger som brännbart på Vika återvinningscentral i Katrineholm. Länk till annan webbplats.
  3. Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Film från Naturvårdsverket

Se filmen från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. som visar hur du tar hand om avfall från invasiva växter på bästa sätt.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm