/

Publicerad:

Kungsgatan avstängd för genomfartstrafik 4-15 oktober

Den 4-15 oktober stänger vi av en del av Kungsgatan (mellan korsningen Kungsgatan/Köpmangatan och Kungsgatan/Fredsgatan) för genomfartstrafik.

Karta som visar omledningen av trafiken samt vilken sträcka på Kungsgatan som är avstängd.

Karta som visar omledningen av trafiken samt vilken sträcka på Kungsgatan som är avstängd.

Avstängningen beror på ett ledningsarbete som genomförs av Sörmland Vatten i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan. Efter arbetet kommer Katrineholms kommun att asfaltera om korsningen, och det är en del i arbetet med det nya gångfartsområdet som vi bygger på Köpmangatan.

Såhär påverkas trafiken

Under arbetet kommer en del av Kungsgatan (mellan korsningen Kungsgatan/Köpmangatan och Kungsgatan/Fredsgatan) att vara avstängd för genomfartstrafik. Trafiken kommer att ledas om via Fredsgatan > mindre väg bakom Lindengymnasiet > Fabriksgatan. Det här gäller i båda körriktningarna. Se kartan ovan för mer detaljerad information. Den gröna linjen visar omledningen och den röda linjen visar var Kungsgatan är avstängd.

Behörig trafik och boende i området

Behörig trafik och boende i området kommer fortfarande att ha möjlighet att ta sig till och från området som vanligt. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt . Följ aktuell vägvisning.

När: arbetet startar den 4 oktober och beräknas vara färdigt den 15 oktober.
Utförare: Katrineholms kommun tillsammans med Sörmland Vatten.
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.