/

Publicerad:

Nu skärps reglerna för växtskyddsmedel

Ett pollinerande bi

Från och med 1 oktober blir det förbjudet att använda kemiska växtskyddsmedel Länk till annan webbplats. på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Syftet är att skydda miljön och människors hälsa och särskilt känsliga grupper som barn och gravida. Förbudet påverkar både privatpersoner och yrkesverksamheter.

– Förbudet är till för att minska vår exponering för giftiga ämnen i vardagen och skydda vår, och framförallt barns, hälsa, säger Sofia Lloyd, miljöinspektör på Katrineholms kommun.

Här gäller förbudet

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillgång till,
 • i parker och trädgårdar,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemmiljö,
 • på växter inomhus (utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande).

Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021.

Platser som inte omfattas av förbudet

 • Jordbruksmark och kommersiella odlingar påverkas inte av förbudet.

Exempel på växtskyddsmedel som du inte längre får använda

Förbudet gäller växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel så som:

 • Roundup (vissa produkter)
 • Pyretal
 • Raptol
 • Pyrsol
 • Provanto
 • Provado
 • Spraits
 • Substral Insektsmedel
 • Insekter - Nej tack
 • Insekt Effekt

Växtskyddsmedel som fortfarande är godkända att använda

Vissa medel som bedömts som särskilt ofarliga får du fortsätta att använda, exempelvis:

 • järnfosfat,
 • rapsolja,
 • ättiksyra,
 • svavel,
 • urea samt många biologiska bekämpningsmedel.

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka växtskyddsmedel som är godkända respektive förbjudna att använda i trädgårdar och parker efter 1 oktober.

Så här arbetar vi på Katrineholms kommun

I Katrineholms kommun sköter vi samtliga offentliga ytor utan bekämpningsmedel.

Återvinning och avfall

Växtskyddsmedel som inte längre är godkänt att använda lämnar du som farligt avfall vid Vika återvinningscentral  Länk till annan webbplats.i Katrineholm.

Mer information

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka växtskyddsmedel som är godkända respektive förbjudna att använda i trädgårdar och parker med mera efter 1 oktober.

 • Välj gärna motståndskraftiga plantor. Det bästa skyddet mot skadeinsekter är friska och livskraftiga växter. Köp friska plantor och välj buskar och träd som är framodlade specifikt för det svenska klimatet.
 • Spola bort bladlöss och ohyra från dina växter med trädgårdsslangen. Om det inte fungerar kan du blanda lite såpa och vatten i en vattenspruta och duscha dina växter. En halv deciliter såpa per liter vatten.
 • Testa att rensa ditt ogräs för hand eller med en ogräshacka i stället för att använda växtskyddsmedel. Det kan vara ett slitsamt jobb att rensa ogräs för hand, men när det är färdigt har du gjort din trädgård en stor tjänst. Fler bin och humlor kommer att överleva. Om du inte får bort allt ogräs kan du täcka jorden med en presenning. Låt den ligga några säsonger. Därefter är ogräset dött ända ner till rötterna.
 • Gödsla gräsmattan för att stimulera grästillväxt och konkurrera ut mossan.
 • Beskär träd och buskar.
 • Fixa en egen kompost. Myllan är rena näringsdynamiten för dina odlingar och ett utmärkt alternativ till konstgödsel.
 • Du kan göra stor skillnad genom att börja tänka på vilka blommor och grödor du odlar och hur du väljer att planera din trädgård för att gynna bin och andra pollinatörer. Ett exempel är att låta en del av trädgården förbli orörd och omvandla den till ängsmark.

Vill du ändå använda bekämpningsmedel är det viktigt att välja en godkänd produkt, och att följa bruksanvisningen. Ofta är det mängden och koncentrationen av gift som gör skada.

Tack till Villaägarna Länk till annan webbplats. för ovanstående tips.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter ochodlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta hälsofarliga och ska därför hanteras mycket försiktigt. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

En minskad användning av växtskyddsmedel bidrar till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Länk till annan webbplats.. Tillsammans bidrar vi också till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöinspektör

Therése Karlsson

Telefon: 0150-578 86

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm