/

Publicerad:

Skogsavverkning i Björkvik

Flera områden i närheten av skolan i Björkvik har blivit drabbade av granbarkborreangrepp. Vi kommer därför under vecka 40 att avverka angripen skog och därefter frakta bort träden.

Sparar död ved & skapar faunadepåer

Vi sparar död ved och skapar så kallade faunadepåer för att skydda skogen från fler angrepp. Vi gör avverkningen för att skydda de områden som fortfarande är friska och rädda skogen från fler angrepp av granbarkborren. Vi gör det också för att minska risken för personskador av fallande träd.

Arbetet innebär att tunga maskiner kommer att röra sig i skogsområdet i närheten av skolan. Vi har en tät dialog med våra pedagoger så att det blir en säker miljö för barnen att vara i samtidigt som arbete pågår nära skolan. Allra närmast skolan kommer avverkningen ske med hjälp av häst. Vi kommer också förbereda området i samband med avverkningen för att bygga Katrineholms första skolskog.

Det vi kommer att göra är:

  • Avverka nyangripna träd.
  • Spara tall och löv.
  • Spara död ved.
  • Ta ner döda träd som kan falla, men sparar dem som faunadepåer där granbarkborrens naturliga fiende bor.

Har du frågor om avverkningen i Björkvik?

Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog
Telefon: 0150-568 25

Pär Viksten, Skogssällskapet (entreprenör)
Telefon: 0150-162 01