/

Publicerad:

Nu bygger vi övergångsställe och cykelöverfart över Österleden

Snart får Österleden ett övergångsställe och cykelöverfart. Det här gör det enklare och tryggare för dig som går och cyklar att ta dig till och från Lövåsens handelsområde. Byggnationen är en del i vårt arbete med att öka attraktiviteten och möjligheten till att använda cykeln som färdsätt före bilen.

Bakgrund

Idag saknas en säker passage för den som går och cyklar och som vill ta sig över Österleden från området där bland annat Ö&B och WiLLYS: ligger, till området där bland annat Matpiraten ligger.

Klicka här för att se platsen som ska byggas om (via Goole Maps). Länk till annan webbplats.

Klicka här för att se platsen som ska byggas om (via Katrineholmskartan) Länk till annan webbplats.

Det här gör vi

  • Vi gör den befintliga passagen bredare.
  • Bygger ett övergångställe samt en cykelöverfart (med hastighetsbegränsingar i form av två farthinder).
  • Tillgänglighetsanpassar platsen för personer med synnedsättning.
  • Förstärker belysningen på platsen.

Platsen kommer att se ut på samma sätt som övergångsstället och cykelöverfarten vid korsningen Stockholmsvägen/Videvägen. Länk till annan webbplats.

Så här påverkas trafiken

Det högra körfältet (från Stockholmsvägen upp mot Österleden och Lövåsens handelsområde) kommer att vara avstängt under ombyggnationen. Det andra körfältet mot cirkulationsplatsen (från Österleden) kommer att vara öppet. Trafiken kommer att ledas om via Uppsalavägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning.

Tidplan: Arbetet kommer att starta den 25 oktober och beräknas vara klart vintern 2021. Trafikavstängningen kommer att upphöra den 2 november.
Utförare: Bygg & Schakt AB.
Kontakt:
Johan Ekstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.