/

Publicerad:

Nu förbereder vi för nytt industri och handelsområde på Lövåsen

Nu börjar vi arbetet med att förbereda för ett nytt industri och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm. Området är cirka 40 hektar stort och kommer bland annat ha plats för handel, kontor och fordonsservice längs med huvudgatan Österleden.

Området på Lövåsen som kommer att förberedas för industri- och handel

Området på Lövåsen som kommer att förberedas för industri- och handel

Det här gör vi

  • Bygger nya vägar, gång- och cykelbanor, övergångsställen och cykelpassager.
  • Planterar träd.
  • Ordnar ny belysning.
  • Bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/ Österleden med övergångsställen och cykelpassager.

Utöver detta kommer vi även att bevara ett naturområde på cirka 3 hektar för besökare och anställda att vistas i samt skapa betesmark för får inom området.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: Arbetet kommer att starta 4 november och beräknas vara klart 2023.
Kontakt:
Johan Ekstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.