/

Publicerad:

Sopsaltning tillbaka i Katrineholm

För att öka resandet med cykel bland våra invånare och skapa bättre förutsättningar för vintercykling beslutade kommunfullmäktige 22 november att flera cykelbanor i Katrineholm ska halkbekämpas med sopsaltning.

Metoden ökar framkomligheten och säkerheten på cykelvägarna. Med en cykelväg fri från grus, snö eller skräp minskar risken för en cykelolycka och gör det enklare att ta sig fram med cykel. Under 2022 kommer därför sopsaltning användas som ordinarie halkbekämpningsmetod på flera cykelbanor i Katrineholm vid nederbörd och ner till några minusgrader.

- Det här är ett viktigt beslut för att skapa en trygg trafikmiljö för våra cyklister och förutsättningar så att fler väljer att ta cykeln till arbetet eller skolan även på vintern, säger Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun.

- Ju fler som väljer cykeln framför bilen – desto större positiva effekter har vi på folkhälsan och för klimatet. Vi har sedan tidigare jämställd snöröjning i Katrineholm med fokus på gång- och cykeltrafikanter före bilisten. Nu är även sopsaltning en del för att fortsätta det viktiga arbetet, säger Anneli Hedberg, ordförande i service- och tekniknämnden och folkhälsoutskottet i Katrineholms kommun.

Agenda 2030 och kommunplanen

Sopsaltning som metod för halkbekämpning blir ett av flera sätt för att nå flera av våra resultatmål i kommunplanen 2019-2022:

  • Resandet med cykel och till fots ska öka
  • Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för barn och andra oskyddade trafikanter

Det innebär också att vi arbetar mot följande mål i FN:s Agenda2030:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen

På vår sida för agenda2030 kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

När börjar vi sopsalta?

Beslutet om sopsaltning gäller 2022 men vid behov kommer vi att sopsalta även i november och december 2021. Det gör vi för att testa utrustningen, kontrollera hur underlaget blir och upptäcka andra eventuella behov så att vi är redo att köra sopsaltning som ordinarie halkbekämpningsmetod 2022. Vid sopsaltningen kommer vi att halkbekämpa och snöröja hela cykelbanans bredd. De cykelbanor som prioriteras är de som idag har mest cykeltrafik.

Vill du veta mer om beslutet?

Kontakta Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Mejl: johan.soderberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 09

Kontakta Anneli Hedberg, ordförande i service- och tekniknämnden och folkhälsoutskottet
Mejl: anneli.hedberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 18