/

Publicerad:

Tyck till om framtidens avfallshantering

Nu ställer vi ut förslag till ny avfallsplan för åren 2023-2032 tillsammans med Flens och Vingåkers kommun och Sörmland Vatten. Under samråd och utställning har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Papperskorg i guld med budskapet "Tack för att du håller rent"
Papperskorg i guld med budskapet "Tack för att du håller rent". Foto: Josefin Lundin.

Här ställer vi ut förslaget till ny avfallsplan

Samråd och utställning pågår under perioden 15 december 2021 till och med 15 mars 2022.

​Flen, 15 december 2021 -15 mars 2022

Katrineholm, 15 december 2021 -15 mars 2022

Vingåker, 15 december 2021 -15 mars 2022.

Sörmland Vatten

  • ​Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm

Du hittar även dokumenten här

Avfallsplan 2023-2032 Länk till annan webbplats.
Bilagsdokument 2023-2032 Länk till annan webbplats.
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Lämna dina synpunkter till Sörmland Vatten via mejl, post, telefon, eller besök. Inkomna synpunkter ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 15 mars 2022.

Mejl: kundservice@sormlandvatten.se
Telefon: 0150-800 100
Besöksadress: ​Vingåkersvägen 18 i Katrineholm.
Postadress: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm