/

Publicerad:

Beslut i korthet - Bildningsförvaltningen

Bildningsnämnden den 10 maj 2022

På bildningsnämndens senast sammanträde togs bland annat följande upp:

  • Nyheter om skolbeteckningar, då Östra- och Västra skolan upphör i och med att de nya skolenheterna Stensättersskolan 1, Stensättersskolan 2 och Stensätter Grundsärskola inrättas den 1 augusti.
  • Omorganisation på förvaltningskontoret då Jörgen Rüdeberg går i pension.
  • Information och diskussion om övergångar från förskola till förskoleklass, förskoleklass till förstaklass.
  • Revidering av kompetensförsörjninsplanen för bildningsnämnden.

På vår webbsida om möten, kallelser och protokoll kommer du kunna läsa protkollet från sammanträdet så fort det är färdigställt.