/

Publicerad:

Katrineholm i unikt program som främjar språk hos förskolebarn

Katrineholm är en av elva kommuner i Sverige som deltar i ett unikt program i samverkan med forskare från Ifous.

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola – är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar.

FoU-programmet heter Språkutvecklande förskola. Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef för Katrineholms förskolor, är mycket förväntansfull inför arbetet inom det här forsknings- och utvecklingsprogrammet. Alla rektorer inom förskolan och nio utvecklingsgrupper, sammanlagt 90 deltagare, kommer att tillsammans ta sig an en fördjupning kring det språkutvecklande arbetet.

"Det är ett område som vi har identifierat som en viktig del i arbetet med att förbereda barnen på bästa sätt inför skolstarten", säger Birgitta Dahlbeck.

Som rektor kommer denna satsning precis rätt i tiden och kommer att fördjupa våra redan pågående satsningar kring barns språkutveckling och kommunikation. Vi ser ett behov av mer kunskaper kring ämnet och det kommer vi alla att få genom programmet", säger Josefine Johansson, förskolerektor i Katrineholm.

I utredningen om ökat deltagande i förskola (SOU 2020:67) konstaterades att det finns ett stort behov av att höja kvalitet och likvärdighet i svensk förskola, och att språkutveckling är en central del i det.

För Katrineholms del innebär det här att man kommer ta del av nya arbetssätt för att stödja barns språkutveckling. Särskilt riktar man sig mot barn i socioekonomiskt utsatta familjer.

"Att arbeta tillsammans både inom och mellan kommuner under lång tid bidrar i bästa fall till en ny och fördjupad förståelse för hur vi ska kunna ta det språkutvecklande arbetet till en ny kunskapsnivå", säger Birgitta Dahlbeck.

"I vår kommunplan har vi pekat ut förskolan och lagt extra vikt vid fokus på språkutveckling, så det är glädjande att se hur våra förskolor utvecklar det arbetet, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i bildningsnämnden.