/

Publicerad:

Gävleregn i Katrineholm -
hur blir det här?

I klimatförändringarnas spår har flera stora skyfall uppträtt i Sverige de senaste åren. Det största var det i Gävle i augusti 2021 då enorma mängder regn översvämmade ett stort område med stor förödelse som följd.

Skyfall är ett fenomen med extremt mycket nederbörd som faller under en kort tid och ofta över en begränsad geografisk yta. Intensiteten i ett skyfall är ofta väldigt hög och volymen nederbörd som faller under ett sådant tillfälle är ofta större än vad som finns kapacitet för i befintliga ledningssystem som är avsedda att ta hand om vanligt dagvatten.

Regnet i Gävle orsakade en stor förödelse i samhället med översvämmade byggnader, marker, fordon och förstörda tillhörigheter. Men, om en vet om ungefär var och hur mycket som kommer att översvämmas finns goda möjligheter att minska skadegörelsen. En del problem kan helt enkelt undvikas genom förberedelser.

Därför har vi i Katrineholms kommun nu gjort en så kallad skyfallskartering – det vill säga tagit fram en karta som visar var det blir översvämning om det kommer ett stort skyfall samt hur mycket. För att ta hänsyn till framtidens klimat och förändrade nederbördstillfällen har en klimatfaktor* på 1,25 använts. Denna karta, tillsammans med flera andra bra kartor, hittar du på Katrineholmskartan: karta.katrineholm.se Länk till annan webbplats.. Du kan då välja 10-års-, 100-års- och 1 000-årsregn, som det i Gävle, för att se hur mycket och var Katrineholms tätort svämmas över.

En grafisk bild över normala regnflöden och skyfallsflöden. Illustration: DHI

Syftet med en skyfallskartering är att underlätta planeringsarbetet för kommunen och vara ett hjälpmedel för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Kartan kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. Som privatperson har du nytta av en sådan karta för att på bästa sätt kunna förbereda din egen fastighet för en eventuell översvämning.

Så vad kan du då göra för att förbereda dig och din fastighet? Det kan till exempel handla om att täta utsatta dörrar och fönster, stänga avloppsvattnet, att skapa avrinningsmöjligheter eller vallar för att hålla vatten borta, rensa takrännor, blockera brunnar med mera. Det är ganska lätt att hitta många bra tips på nätet, både för omedelbara åtgärder under pågående regn, regn med viss framförhållning (24 timmar) och förberedelser i god tid. Sök på hur du skyddar dig mot skyfall. Här får du ett par exempel:

Tips från Fastighetsägarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tips från Gör-det-själv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Klimatfaktor: De scenarion som är framtagna visar att klimatförändringarna i vår region kommer att generera en nederbördsökning med ca 25% i framtiden. För att anpassa de modellerade regnen till ett framtida klimat lägger man på en klimatfaktor med 1,25.

Karta över Katrineholms centralort med markeringar för översvämning vid ett 100-årsregn.