/

Publicerad:

Eldningsförbud upphör 18 juli

Aktuellt eldningsförbud upphör tisdag 18 juli 2023 från och med klockan 13.

Risken för skogsbrand har minskat enligt en bedömning från Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Därför har VSR föreslagit att Katrineholms kommun ska upphäva tidigare beslutat eldningsförbud.

Beslut om eldningsförbud upphör

Roger Ljunggren (S)*, ledamot kommunstyrelsen, beslutade därför att upphäva beslut om
eldningsförbud, 2023-07-03, § 56, från och med 2023-07-18, klockan 13:00.

Tidigare beslut

Beslut om skärpt eldningsförbud upphörde 3 juli.

Kom ihåg:

All eldning måste ändå ske med försiktighet, oavsett om du eldar vid en grillplats i skogen eller grillar hemma i trädgården. Se till att faran för antändning och spridning är låg och att du släcker ordentligt.

*Enligt kommunstyrelsens beslut den 24 maj 2023, § 134, är Roger Ljunggren (S),
ledamot kommunstyrelsen, under perioden 17–23 juli förordnad att fullgöra
kommunstyrelsens ordförandes uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande.