/

Hälsoåret 2022

Katrineholm ska må bättre. År 2022 ska därför bli ett hälsoår för Katrineholms kommun. Vi vill öka kunskapen kring hälsa och förstärka den i kommunen, därför kommer vi jobba med temat hälsa.

Temamånad för psykisk hälsa

Vill du lära dig mer om psykiskt välmående, meningsfull tillvaro, få vägledning och tips? Varmt välkommen att ta del av Hälsoårets program för psykisk hälsa!

Månaden startar 8 september och bjuder på föreläsningar, aktiviteter med fokus på rörelse och återhämtning, webbinarier, öppet hus, teaterföreställning, konferens och ljusmanifestation.

Vill du till exempel veta mer om hur våra barn och unga mår, hur man kan stötta personer med psykisk ohälsa, prata om minnesproblematik, tända ett ljus för dem som tyvärr inte längre är med oss, hitta verktyg för din egen hälsa och mycket mer?

In och kika på programmet!

Hitta din nästa aktivitet

Vill du lära dig mer om goda matvanor? Kanske söker du efter nya kompisar som har samma intresse som du för fotografi eller fysisk aktivitet? Eller vill du uppleva kultur?

I vår eventkalender på event.katrineholm.se hittar du din nästa aktivitet Länk till annan webbplats..

Hitta en idrottsplats nära dig

Du kanske vill spontanidrotta eller besöka en vandringsled? Runt om i Katrineholm finns massor av olika fantastiska saker att upptäcka. På vår sida för idrottsplatser, motionsspår och fritidsaktiviteter kan du hitta vad som finns nära dig där du bor.

Ut i naturen!

Du kan också använda vår naturkarta Länk till annan webbplats. för att söka efter utegym, badplatser, lekplatser, friluftsområden, vandringsleder, cykelleder, naturreservat, grillplatser, kulturmiljöer, platser för fågelskådning, motionsspår eller elljusspår. Där hittar du karta och information om de olika platserna samt om de är barnvagnsvänliga, rullstolsvänliga eller om det finns parkering.

Dela gärna dina upplevelser i sociala medier med #katrineholmshälsoår2022

Goda recept

Mat är hälsa - på så många sätt! Visste du att det som är bra för kroppen och hjärnan också är bra för klimatet? På vår receptsida har vi samlat flera goda och klimatsmarta recept med koppling till hälsoåret. För gott kan vara fantastiskt på många sätt - nyttigt, klimatsmart och smarrigt!

Dela gärna dina egna favoritrecept på god och nyttig mat i sociala medier med #katrineholmshälsoår2022

Drömprojekt - fokus hälsa

Har du en idé som rör hälsa som du vill förverkliga? Drömprojekt fokus hälsa har pengarna!

Hälsoåret 2022 inkluderar alla i Katrineholm. Vi vill förbättra hälsan i hela kommunen - men det här kan vi inte lyckas med på egen hand. Vi behöver därför dig och din idé! Genom inspiration, aktiviteter och kunskap hoppas vi att fler får en bättre hälsa. Med start med vad vi kallar hälsoåret 2022.

Drömprojekt - fokus hälsa

Den andra ansökningsperioden är precis avslutad, beslut kring dessa ansökningar meddelades i maj. Den tredje ansökningsperioden öppnar 1 augusti och pågår till och med 31 augusti 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i september.

Vem kan söka stöd?

Du som är över 18 år, förening, partipolitiskt obunden organisation eller andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet kan söka pengar för din idé med fokus på hälsa. Är du under 18 år? Då kan du göra ansökan tillsammans med en vuxen.

Vilka projekt får stöd?

Projektet ska genomföras under 2022 och uppfölja följande kriterier:

 • Projektet ska rikta sig till de som bor, besöker, har verksamhet eller jobbar i Katrineholm och tillhörande kransorter och landsbygd.
 • Projektet ska vara tydligt kopplat till Katrineholm och Hälsoåret 2022 och vara öppet för alla.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Du kan söka upp till 50 000 kronor per projekt.

Hur söker jag stöd?

Din ansökan gör du i e-tjänsten e.katrineholm.se/dromprojekt Länk till annan webbplats.

Den första ansökningsperioden pågår till och med 28 februari 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i mars. Den andra ansökningsperioden pågår från 1 april till och med 30 april 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i maj. Den tredje ansökningsperioden pågår från 1 augusti till och med 31 augusti 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i september.

Behöver du hjälp?

Vill du ha hjälp med att fylla i din ansökan eller vill du prata om din idé? Ring oss på 0150-570 00 och berätta att du har en idé för drömprojektet!


En körensemble sjunger och dansar på en scen i lila ljus. De står i formen som en blomma.
Foto: Josefine Karlsson

Hälsoårets styrgrupp tar del av alla ansökningar och fattar beslut om vilka aktörer som får stöd. Styrgruppen består av ledningsgruppen i Katrineholms kommun. Beslut om att bevilja medel baseras på styrgruppens bedömning enligt de utvärderingsgrunder som styrgruppen självständigt beslutar om.
Det finns inga garantier att ansökningar beviljas, vare sig helt eller delvis, även om ansökningarna uppfyller dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor

 1. Aktörer godkänner dessa allmänna villkor genom sin ansökan till “drömprojekt fokus hälsa”.
 2. Ansökan ska göras i e-tjänsten e.katrineholm.se/dromprojekt Länk till annan webbplats.
 3. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet, vilka målgrupper det vänder sig till samt vilka aspekter av hälsa som förväntas uppnås och hur.
 4. Aktörer ska vara privatpersoner, föreningar eller andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet. För aktörer under 18 år måste en ansvarig vuxen anges i ansökan.
 5. Stöd kan inte sökas för projekt som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi. För projekt inom kommunen finns andra medel att söka.
 6. Projektet ska arrangeras mellan 31 december 2021 och 31 december 2022. Avvikelser från denna huvudprincip kan förekomma i särskilda fall.
 7. Projektet ska rikta sig till personer som bor, besöker, verkar eller arbetar i det geografiska området Katrineholms kommun. Det ska tydligt relatera till Katrineholm och Hälsoåret 2022, samt vara öppet för alla.
 8. Projekt som bidrar till flera aspekter av hälsa och att olika målgrupper med olika förutsättningar inkluderas i projektet premieras.
 9. Nya och innovativa projekt med potential att ge långsiktigt hälsofrämjande effekter premieras.
 10. Projekt som är kostnadsfria för deltagare/besökare premieras. Eventuella avgifter, inträde eller dylikt ska enbart användas för att täcka omkostnader för projektet.
 11. Samverkan mellan flera aktörer och gränsöverskridande projekt uppmuntras.
 12. Projektet ska vara partipolitiskt obundet och följa demokratiska värdegrunder samt barnkonventionen.
 13. Maximalt ansökningsbelopp är 50 000 kronor per projekt. Ansökan ska innehålla en enkel budget för projektet, med beskrivning av kostnader och intäkter för projektet. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader.
 14. I ansökan ska det framgå om projektet får eller har sökt stöd på andra sätt, till exempel via Katrineholms kommun.
 15. Medel kan beviljas till omkostnader för att genomföra drömprojekten. Medel beviljas dock inte för projektledar-/ledararvoden. Medel beviljas inte heller för inköp av material med bestående värde.
 16. Alla projekt som får stöd ska tydligt visa kopplingen till Katrineholms kommun och Hälsoåret 2022 i sitt marknadsföringsmaterial. Alla evenemang ska registreras i evenemangskalendern på katrineholm.se. Det är den sökande som ansvarar för att detta sker.
 17. Alla projekt som beviljas medel ska följas upp efter att projektet avslutats (se punkt 20). I de fall medel inte använts i enlighet med vad som angavs i ansökan eller i enlighet med styrgruppens beslut har kommunen rätt att få tillbaka medel som utbetalats.
 18. Beviljat stöd kan inte överföras till ett annat projekt eller arrangemang.
 19. Medlen betalas ut efter att beslut skickats till den sökande samt att uppgifter såsom bank-/postgiro/ bankkonto, organisationsnummer/personnummer, adress etc skickats in till kommunen.
 20. Alla projekt som får stöd ska svara på en utvärderingsrapport efter avslutat projekt. Rapporten med tillhörande ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast 14 dagar efter projektets genomförande. Alla kvitton ska sparas. Utvärderingsrapporten görs via e-tjänst.
 21. Ansökningar om stöd till drömprojekt fokus hälsa kommer att hanteras i två ansökningsomgångar. Den första ansökningsperioden pågår till och med 28 februari 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i mars. Den andra ansökningsperioden pågår från 1 april till och med 30 april 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i maj. Den tredje ansökningsperioden pågår från 1 augusti till och med 31 augusti 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i september.


 

Ingrid Siggesdotters medeltidsmarknad

En marknad fylld med bland annat medeltida hantverk och kläder, elslukning och yxkastning var en riktig höjdare för våra Katrineholmare.

Under tredje lördagen i juni flyttade medeltiden in vid Djulö där spelföreningen Kattcon arrangerade en medeltidsmarknad som uppskattades av både katrineholmare och kommuner runt om.

Marknaden var den första i kommunen och erbjöd nyfikna besökare att se eldslukning, testa på att kasta kniv och yxa, gå på marknad med medeltida hantverk, tyger, kläder, smycken och träleksaker och tilltugg så som viltklämmor och brända mandlar.

 • Dagen blev mycket bättre än vad vi hade trott! Det blev många fler besökare än beräknat, uppåt 1000-1200 besökare. Nästa år kommer vi att satsa igen med fler samarbeten och aktiviteter. Vi har redan idag flera intresserade till nästa år, förklarar Patrik Ljungberg från spelföreingen Kattcon.

Projektet var ett av årets drömprojekt som fick bidrag av Hälsoåret 2022. Kattcon hoppas nu att fortsättningsvis kunna få bidrag och sponsorer på annat håll för att kunna arrangera och utveckla eventet även nästa år.


Kartprojektet med fotopasset

Är du en av deltagarna som kanske redan vunnit något pris genom kartprojektet?

Den 1 juni genomfördes den första lottningen där tre pristagare drogs utifrån de inlämnade svarskorten från orienteringen. Fler dragningar kommer att genomföras till och med den 31 augusti, så passa på medan kartprojektet fortfarande är igång!

Kartprojektet är samarbetsprojekt mellan PRO och SPF Seniorerna Näckrosen och bygger på Katrineholms Orienteringsklubb (KOK) tidigare genomförda "fotopasset". Kartprojektet är en anpassad karta med en promenadvänlig orientering i stadskärnan.

- Vi ville helt enkelt få ut så många som möjligt att på ett lättsamt sätt komma i rörelse, där rollatorer och andra hjälpmedel inte skulle vara något hinder, säger John-Erik Nyman från SPF Seniorerna Näckrosen

Katrineholms kommun gick redan i slutet av förra året ut med att 2022 ska katrineholmarna må bättre och ett Hälsoår skulle inspirera till bättre levnadsvanor. Med en hel del förplanering skickades en ansökan in till Drömprojekt 2022 och beviljades medel för att trycka upp nya kartor.

Med fotopasset letar du efter kontrollpunkter som matchar motivet eller detaljen på fotot. Lämnas dessutom svarskorten in på Pensionärernas hus är man med i flertal lottningar under perioden. Nya startkort finns att hämta för dem som vill vara med i varje månadsdragning, helt gratis. Du kan hämta den på Pensionärernas Hus, Katrineholms Turistinformation, Djulöbadets Camping och ICA Nära. 


I Like It - Hälsodag med rörelseglädje för hela familjen

Under lördagen samlades föreningar och barn över hela Katrineholm vid Sportcentrum för att testa på olika idrotter och aktiviteter.

Det blev en minst sagt lyckad dag med bollsport, dans, pilbåde, orientering, boxning, parasport, frisbee och mycket mer. Eventet uppmuntrade till att få uppleva och hitta sin grej, en kickstart på sommarlovet och möjligheten att få träffa nya vänner. På plats peppade också äventyraren Oskar Kihlborg och Ylva Hällen de unga till att våga utmana sig själva.

Dagen skapades av +Katrineholm och En Frisk Generation i samarbete med Katrinholms kommun och föreningsliv för att skapa rörelseglädje och en möjlighet för barn och ungdomar att hitta nya intressen inom föreningslivet.


Hyreshuset: “Tillsammans är en styrka”

- Vad vi kan göra tillsammans är det som gör skillnad, berättar Fredrik Ydevall, marknadschef vid Hyreshuset Katrineholm - en av många samarbetspartners till Hälsoåret 2022.

Hur kan vi med gemensamma krafter arbeta för ett tryggare och varmare Katrineholm? Det är en fråga som Fredrik Ydevall och Hyreshuset funderat över. Lösningen blev samarbetsprojektet “Tillsammans i Katrineholm”.
- Vi är en del av samhället och vill också vara det. Det finns många bra företag i Katrineholm som gör bra saker och hur kan vi skapa mer effekt av det? Inledningsvis var det vi i Hyreshuset, Ica Maxi, Sörmlands Sparbank, Fastighetsbyrån och Miranda som startade nätverket. Nu ser vi att vi kan göra mer med fler företag och därför bjuder vi alla som vill att vara med utifrån sina egna förutsättningar, säger Fredrik Ydevall.

Som del i Hälsoåret vill vi lyfta goda exempel från näringslivet i Katrineholm. Tillsammans i Katrineholm och Hyreshusets arbete är ett av dem.
- Vi har bildat ett nätverk mellan olika företag där vi som en delaktivitet gör trygghetsvandringar i centrala Katrineholm. Vi vill också få med föreningslivet i detta, de föreningar som ställer upp med volontärer får ett litet bidrag tillbaka för sitt engagemang - på så sätt skapar vi många goda effekter på olika sätt, berättar Fredrik Ydevall och fortsätter:
- Jobbar vi tillsammans i olika frågor, näringsliv, föreningsliv och kommun så är vi starka. Det är en styrka att arbeta tillsammans.

Hyreshuset arbetar mycket med socialt engagemang och har idag även samarbete med 25 olika föreningar och aktiviteter inom idrott och kultur för att hjälpa varje arrangör på vägen att bli lite bättre och utvecklas i sitt engagemang.
- Vi sätter känslor på vår vision så att den blir viktig i vardagen och det gör skillnad, att vara med och bidra hjälper också att samhället stärks och internt skapar det en stolthet hos alla som jobbar på Hyreshyset. Det är viktigt för oss, avslutar Fredrik.


Citysamverksan: Gröna Kulle Runt samlade hela stan

Hallå där Therése Larsson! Du jobbade med ett motionslopp som genomfördes på skärtorsdagen. Vad är det?
- Gröna Kulle Runt var ett evenemang för hela familjen med fokus på rörelse och fysisk aktivitet. Att barnen får en utmaning och möjlighet till fysisk aktivitet känns viktigt och stärkande. Att få avsluta dagen med dans till Robin Bengtssons sång och musik var fantastiskt kul!

Kul! Varför vill Citysamverkan vara med i hälsoåret?
- När jag fick höra att Katrineholms Kommun satsar på ett hälsoår blev jag överlycklig då jag har en hälsopedagogsutbildning sedan tidigare. Du kan göra enormt mycket kring ämnet och Citysamverkan är ett fantastiskt forum för att skapa roliga och värdefulla aktiviteter i vår fina stadskärna. I år med extra fokus på hälsa!

Vad var det som hände under dagen?
- Vi började tillsammans med ett välkomnande i Stadsparken klockan 12. Sen körde vi igång med uppvärmning (mycket viktigt) tillsammans med STC Katrineholm. De var grymma på att peppa deltagarna! Sedan tog sig barnen, tillsammans med sina föräldrar om de ville, runt en kortare bana i centrum. Efter målgång fick alla barn något gott att fylla på energidepåerna med och det fanns möjlighet till fler aktiviteter i parken! Alla deltagare kunde testa på bokbowling med biblioteket, familjefys och Röris med Friskis & Svettis, HittaUt tillsammans med Fritidsbanken och mycket mer! Vi fick också besök av Mica från ICA Maxi. Klockan 15 välkomnade vi Robin Bengtsson upp på scenen, då dansade vi ordentligt!

Vad ville ni/du uppnå med dagen?
- Tillsammans ville vi skapa en rolig, händelserik och aktiv dag för hela familjen! Kanske får Gröna Kulle Runt bli en årlig påsktradition 😊

 

Ica Maxi: "Vi vill få hela stan att må bättre"

Visste du att Hälsoåret 2022 är i full gång? Katrineholm ska må bättre - och nu satsar vi tillsammans med näringslivet på hälsofrämjande aktiviteter, hela året!

Såhär berättar Emil Remröd, ägare, om den hälsovecka som Ica Maxi Katrineholm genomförde vecka 9:
- Vi kände att vi ville hänga på kommunens initiativ och förstärka det. Vi gillar ju Katrineholm och vill få hela stan att må bättre. Vi jobbar mycket med att få alla i rörelse och leva både längre och hälsosammare liv. Den här veckan blir en del i det och vi har till exempel fem av våra stödföreningar på plats som erbjudit olika aktiviteter. Det är också ett sätt för dem att få visa upp sin verksamhet, säger Emil som också berättar att butiken även bjöd in företag som erbjuder olika hälso-tjänster för att kunna möta deras kunder.

Kommer ni att göra det här igen?
- Jag tror absolut att den här hälsoveckan blir en återkommande vecka. Det är bra att kunna lyfta företag och föreningar som arbetar för att folk ska må bra. Vi jobbar med flera företag och även med Generation Pep. Men vi börjar såklart med våra egna medarbetare. Vi har träningsbidrag, gemensamma gruppträningar, olika aktiviteter och vi har också ett tränings- och massagerum som de kan nyttja när det passar, säger Emil som också passade på att testa dans tillsammans med föreningen Rock U 2 under föreningsdagen i hälsoveckan.


Skridskodag med Viadidakt - hälsoåret 2022

En del hade aldrig stått på ett par skridskor. Trots det tog de mod till sig, att som vuxen för första gången glida fram över den blanka isen. Viadidakts arbetsmarknadsenhet samlade personal och deltagare för en gemensam friluftsdag vid isarenan. Temat var hälsoåret 2022.

Ett av många goda exempel i Hälsoåret 2022 är den friluftsdag som Viadidakts arbetsmarknadsenhet anordnade i början av mars.

– Alla har rört sig i hälsoårets anda. Vi inledde med en uppvärmning på läktaren och då var vi 120 personer. Sedan har de flesta åkt skridskor, det var fler än förväntat som testade, säger Pelle Norén, arbetsmarknadschef.

Stundtals var det full aktivitet på isen. Några höll balansen med hjälp av en stadig ”pingvin”, medan andra såg ut att vara vana skridskoåkare och hanterade både klubba och boll.

– Det här blir man glad av. Den här aktiviteten har också koppling till arbetsmarknaden för deltagarna, att få vara med om en personalaktivitet, säger Lena Blomqvist-Rosenberg, enhetschef.

Utanför hallen erbjöds en tipspromenad och fika i vårsolen. För att alla skulle få en chans att prova att åka skridskor lånade Fritidsbanken ut utrustning. Arbetshandledaren Maud Andersson snörade också på sig ett par skridskor och tog ett fast grepp om ”pingvinen” när hon skulle ut på isen.

– Jag har inte åkt skridskor sedan barnen var små, säger hon.

Ett gäng deltagare från Åbrogården i Vingåker, var med på aktiviteten tillsammans med sin arbetshandledare Mikael Larsson.

– Det var många som aldrig hade provat skridskor förut. Språket är ofta en utmaning i vår verksamhet och vi visar gärna vilka aktiviteter som finns här, säger han.

Vill du också berätta om ditt företags hälsoarbete för era kunder eller medarbetare? Mejla till halsoaret@katrineholm.se

 

Hej företagare! 2022 har vi ett viktigt mål: Katrineholm ska må bättre - och vi vill nå det målet tillsammans med dig! Hälsoåret är en årslång satsning i hela Katrineholms kommun för att Katrineholmarna ska må bättre. Vi vill göra den här satsningen tillsammans med dig som driver företag här i vår kommun ihop med föreningslivet och andra aktörer här i närområdet. För att nå vår målsättning att Katrineholm ska må bättre behöver hela samhället arbeta tillsammans. På så vis tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt.

Varför vill vi göra det här?

Vi ser att vi har en folkhälsoutmaning i Katrineholms kommun och det har blivit extra tydligt under pandemin. Vi behöver må bättre.
Men vad innebär det då att må bra? Vi ser att det finns flera aspekter av god hälsa: Det kan vara kost, motion, psykisk hälsa, social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen som påverkar hur någon mår.

Vad kan du bidra med?

Vi vill lyfta goda exempel från näringslivet som visar hur ni, våra lokala företag, arbetar för god hälsa bland medarbetare och kunder. Kanske har du en hälsosatsning du vill berätta om? Vi vill också uppmuntra och sprida hälsoaktiviteter - på vilket sätt skulle du kunna ha ett evenemang eller en aktivitet som främjar hälsa? Hör av dig!

Som samarbetspartner till Hälsoåret 2022 innebär det att du på eget initiativ gör en eller flera insatser kopplat till hälsa för eller tillsammans med dina kunder och/eller anställda. Ju fler vi är som pratar om hälsa och skapar förutsättningar genom olika projekt, idéer och arbetssätt - desto större skillnad kan vi göra.

Vi vill veta vad du hittar på i din verksamhet och lyfta goda exempel. På så sätt kan vi tillsammans inspirera andra att också arbeta aktivt med hälsa. Vi kommer däremot inte att köpa in tjänster eller marknadsföra din verksamhet. Vi kan lyfta ett särskilt event eller en idé. Att vara en samarbetspartner till hälsoåret innebär alltså inte ett ekonomiskt avtal utan snarare att vi på olika sätt och i olika verksamheter gör en liten skillnad (eller stor) för någon i den personens vardag.

Katrineholm ska må bättre! Det är målet för Hälsoåret 2022, en satsning för att förbättra hälsan för alla som bor, jobbar, besöker eller verkar i Katrineholms kommun. Hälsan och hur vi mår påverkas av många saker. Kost, motion och goda levnadsvanor är viktigt men också möjligheter till social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen. Genom inspiration, aktiviteter och kunskap vill vi ge alla katrineholmare nycklarna till en bättre hälsa. Det kan vi bara lyckas med om vi är många som hjälps åt. Därför vill Katrineholms kommun under Hälsoåret 2022 uppmuntra alla att bidra till en kraftsamling för att Katrineholm ska må bättre!

Vad händer?

Hälsoåret är en årslång satsning i hela Katrineholms kommun för att katrineholmarna ska må bättre. Vi vill göra den här satsningen tillsammans med din förening som redan idag gör massor av fantastiska aktiviteter här i närområdet. Vi kommer också samarbeta med näringslivet och andra lokala aktörer. För att nå vår målsättning att Katrineholm ska må bättre behöver hela samhället arbeta tillsammans. På så vis tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt.

Varför vill vi göra det här?

Vi ser att folkhälsan är en utmaning i Katrineholms kommun och det har blivit extra tydligt under pandemin. Vi behöver må bättre. Men vad innebär det då att må bra? Det finns flera aspekter av god hälsa: Det kan vara kost, motion, psykisk hälsa, social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen som påverkar hur någon mår.

Vad kan din förening bidra med?

Under Hälsoåret 2022 vill vi lyfta goda exempel från föreningslivet som visar hur ni i de lokala föreningarna gör bra saker för era medlemmar och besökare. Kanske har ni en hälsosatsning ni vill berätta om och som vi kan hjälpa er att nå ut med? Skulle ni kunna ha ett evenemang eller en aktivitet som främjar hälsa? Hör av er!

Drömprojekt fokus hälsa

För hälsoåret finns särskilda medel avsatta som föreningar kan söka, vi kallar det “drömprojekt fokus hälsa”. Syftet med drömprojekten är att uppmuntra nytänkande och möjliggöra satsningar som kan lyfta hälsan i Katrineholm både under Hälsoåret 2022 och framåt.

Varför gör vi det här?

Katrineholms kommun ska under 2022 aktivt arbeta med temat hälsa. Det gör vi för att öka kunskapen om hälsa, nå fler och göra så att fler mår bättre.

Vad är hälsa?

Hälsa är ett brett perspektiv med många delar. Men vad innebär det då att må bra? Vi ser att det finns flera aspekter av god hälsa som påverkar hur en person mår. Det kan vara:

 • kost
 • motion
 • psykisk hälsa
 • social gemenskap
 • personlig utveckling
 • upplevelser
 • kultur
 • nya intressen

Att må bra för oss handlar om att äta bra, hitta rörelseglädje i vardagen, upptäcka nya intressen, uppleva social samhörighet, uppleva och utöva kultur och idrott, att bli sedd av andra och utvecklas som individ i en trygg och stödjande miljö.

Vad kommer att hända?

Vi behöver bidra till hälsosammare vanor och val i Katrineholms kommun för att minska risken för ohälsa. Tillsammans med näringsliv, föreningar och våra invånare vill vi i Katrineholms kommun genomföra olika aktiviteter på temat hälsa under hälsoåret 2022.

På den här sidan kommer du framöver att kunna läsa mer om våra olika aktiviteter, tips på hälsosamma val och inspiration. Sidan uppdateras löpande.

Kontakt

Hälsoåret 2022

Projektledare för hälsoåret 2022, Malin Andersson

Telefon: 0150-57226