/

Vision, ekonomi & styrning

Planering i en kommun sker på olika nivåer. Kommunens planering på lång sikt är visionen. Denna bryts sedan ned i mer kortsiktig och detaljerad planering. Här kan du ta del av vår vision 2025, kommunplan för aktuell mandatperiod, budget, årsredovisningar med mera.

Vision 2025

En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning, en ambition. En vision skapar också tydlighet och engagemang och kan därför ge kraft och energi. Katrineholms vision 2025 är vår ledstjärna i kommunens långsiktiga planering.  

Katrineholm - Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Läs hela vision 2025 Pdf, 2.4 MB.

Spela visionslåten 2025 -radioversion

Kommunplan - Planering för mandatperioden

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för perioden. Denna planering sammanställs i kommunplanen. 

Budget - Planering för ett enskilt år

Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Men det finns också behov av att planera vissa saker lite mer kortsiktigt, år för år. Denna planering uttrycks i övergripande plan med budget.

Planering på verksamhetsnivå

Varje nämnd, bolagsstyrelse och kommunalförbund gör en egen planering för sin verksamhet.

Uppföljning och årsredovisning

Varje år gör kommunen uppföljning av det årliga arbetet.Den kortsiktiga uppföljningen till kommunstyrelsen görs varje månad med undantag för januari, juni och augusti.

Det görs en delårsuppföljning i augusti. Och i samband med bokslut sammanfattas det gångna årets resultat i årsredovisning. Delårsbokslutet och årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige. 

Ett av de viktigaste syftena med den långsiktiga uppföljningen är att utgöra en grund för att sätta långsiktiga mål och göra prioriteringar.

Styrsystem

Kommunen har ett styrsystem som hjälper till att planera och följa upp på ett bra sätt. Styrsystemet består av processer, till exempel en planering för hela den kommunala organisationen inför kommande år. Styrsystemet består också av ett antal dokument och verktyg.

Styrsystemet har fyra delar som är viktiga när man planerar sitt arbete:

  • Resultat
  • Nytta
  • Verksamhet
  • Resurser

Genusmedveten styrning

Vi vet att vårt samhälle präglas av en manlig norm. Det måste vi tänka på i vårt arbete. Om vi inte gör någonting alls är det lätt hänt att vi fortsätter med gamla vanor. Vi vill att pojkar och flickor, kvinnor och män ska få samma resurser och möjligheter. 

Hållbarhetsrapportering

Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling har vi sedan 2021 tagit fram en hållbarhetsrapport.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2021. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2020. Länk till annan webbplats.