/

Barn, unga & vuxna som far illa

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

 

Både barn, unga och vuxna som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningen. Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn eller ungdomar som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd. 

Har du frågor eller vill göra en anmälan som berör barn och unga?

Kontakta oss på telefon 0150-48 83 00 under dessa tider:

Måndag klockan 9-11
Tisdag klockan 13-15
Onsdag klockan 9-11
Torsdag klockan 9-11
Fredag klockan 9-11

Vid akuta situationer når du oss även övrig kontorstid via växeln på telefon 0150-570 00.

På kvällar och helger kontaktas Södermanlands länsjour för pågående och nya ärenden. Då prioriteras barnärenden samt personer utsatta för våld i nära relation. Länsjouren nås via 112.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det går även att göra orosanmälan med blankett. Pdf, 283.2 kB.

Har du frågor eller vill göra en anmälan som berör vuxen?

Kontakta oss på telefon 0150-48 83 10 under dessa tider:

Måndag klockan 9-11
Tisdag klockan 13-15
Onsdag klockan 9-11
Torsdag klockan 9-11
Fredag klockan 9-11

Vid akuta situationer når du oss även övrig kontorstid via växeln på
telefon 0150-570 00.

På kvällar och helger kontaktas Södermanlands Länsjour för pågående och nya ärenden. Då prioriteras barnärenden samt personer utsatta för våld i nära relation. Länsjouren nås via 112.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det går även att göra orosanmälan med blankett. Pdf, 283.2 kB.

Kontakt

Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Telefon: 0150-48 83 00 barn och unga
Telefon: 0150-48 83 10 vuxen

Besök: Västgötagatan 18, Ingång A