/

Här kan du få stöd och hjälp

Här listar vi våra stödinsatser och andra organisationer som kan hjälpa dig när du mår dåligt.

Relationsvåldsteamet

Har du barn som far illa eller är du ung själv?

Relationsvåldsteamet stöttar barn som bevittnat eller utsätts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Oavsett form av kränkning så är det ett brott när någon far illa av en annan persons behandling. Även att se eller höra ens närstående utsättas för våld skadar. Vi erbjuder stöd till de barn som upplevt våld, antingen mot en närstående eller riktat mot barnet självt. Vi erbjuder barn som upplevt våld samtal enligt en modell som kallas TRAPPAN.

Om du oroar dig för att barn i din närhet far illa, hör av dig till mottagningen på
telefon 0150-48 83 00 för att göra en orosanmälan.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det går även att göra ororsanmälan med blankett. Pdf, 283.2 kB.

Kontakt

Mejl: relationsvaldsteamet@katrineholm.se
Telefon: 0150-578 26 eller 0150-575 26
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

Familjestöd

Socialtjänstens familjestödjare kan hjälpa er med frågor och funderingar kring er familjesituation eller att vara förälder. Här kan ni också få vägledning och hjälp med att kontakta olika myndigheter och annan samhällsinformation. Föräldrar till barn som är 0-12 år kan vända sig hit för stöd och råd. Du kan boka ett samtal via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller ringa oss på 0150-575 01.

Ungdomar 13-17 år och deras föräldrar kan vända sig till ungdomsteamets öppna intag för stöd och råd. Telefon ungdomsteamet: 070-283 62 55

Orosanmälan

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt. Anmälan gör du här.

Både barn, unga och vuxna som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningen. Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn eller ungdomar som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd. 

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator, eller prata med andra unga i deras forum. Du kan ringa till Bris dygnet runt och det är gratis. Du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information på Bris hemsida Länk till annan webbplats. (länk till en annan webbplats).

Kvinno- och tjejjouren Miranda

På Kvinno- och tjejjouren Miranda förstår vi att alla kvinnor och tjejer som vill söka stöd hos oss har olika behov, därför strävar vi mot att kunna erbjuda stöd på olika sätt och i olika format. Det stöd vi erbjuder är alltid kostnadsfritt, och du kan välja att vara anonym. Miranda har också en chatt.

Telefonnummer: 0150-780 44
Mejl: tjej@jourmiranda.se
Mer information finns på Kvinno- och tjejjouren Mirandas hemsida Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information på Kvinnofridslinjens hemsida Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen

Är du över 65 år och känner att du behöver prata med någon? Äldrelinjen har volontärer som svarar i telefon både på vardagar och helger.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information på Mind, för psykisk hälsas hemsid Länk till annan webbplats.

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt liv.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.

Du kan även läsa mer på Vårdguidens sida om självmordstankar. Länk till annan webbplats.