/
/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och intresseorganisationer.

Nämnden har antagit riktlinjer för samrådsorganisation.

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialoger
  • Samråd med brukarorganisationer
  • Brukarråd

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker sker en gång per år. En för äldreomsorgen och en för området funktionsstöd. Dialogerna är öppna för allmänheten.

Samråd med intresseorganisationer

Verksamhetschef och representant från medborgarfunktionen träffar intresseorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

För att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå träffar brukarrådet enhetschefen.
Deltar gör minst en brukare per boende (anhörig i verksamhet med barn och ungdom), arbetsgrupp, boendestöd, hemtjänstområde och så vidare, beroende på de verksamheter som ingår i gruppen. Gruppen kan vid behov kalla in andra till mötet. Brukare/anhöriga ska vara i majoritet vid samtliga möten.

Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog mellan brukare/anhöriga, enhetschef samt i de fall de är inbjudna också kontaktpolitiker.
Frågor som ska lyftas är informationsfrågor, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig ges möjlighet att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet för att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevaldalänk till annan webbplats.

Almgårdens vård-/demensboende

Dan Jonsson (S) och Ann-Charlotte Olsson (C)

Arbete/sysselsättning

Ove Melin (S)  och Whera Nyvell (MP)

Barn och ungdom

Ajrula Ismailji (S) och Johanna Hellberg (KD)

Furulidens vårdboende

Lennart Olsson (S) och Johanna Hellberg (KD)

Hemtjänst och personlig assistans

Ulrica Truedsson (S) och Göran Svenningsson (V)

Igelkottens vård-/demensboende

Annie-Marie Carlsson (M) och Joha Frondelius (KD)

Lövåsgårdens vård-/demensboende samt korttidsboende

Karin Frisk (S) och Mårten Grothérus (L)

Malmgårdens vårdboende

Ismail Mahamed Mahamuud (M) och Sten Holmgren (C)

Norrgläntans demensboende

Ewa Fager (S) och Britt Gustafsson (SD)

Panterns demensboende

Felix Lundqvist (S) och Joha Frondelius (KD)

Resurscenter inklusive LSS-bostäder

Marita Sundqvist (S) och Vakant (L)

Social- och neuropsykiatri

Tommy Ljungberg (S) och Göran Svenningsson (V)

Strandgårdens vård-/demensboende

Ing-Britt Pettersson (S) och Whera Nyvell (MP)

Vallgårdens vård-/demensboende

Lilian Lunde (S) och Mårten Grothérus (L)

Yngaregårdens vårdboende

Christoffer Öqvist (M) och Ann-Charlotte Olsson (C)

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14