/

Idrottsstrategiska gruppen

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är en samverkansgrupp som ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm.

En friidrottsarena med barn i bakgrunden, startblock för sprintlopp
Foto: Hanna Maxstad

Uppdragsbeskrivning

Styrdokument för ISG är bland annat kommunplanen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt Katrineholms kommuns idrottspolitiska program. Samtliga medlemmar i ISG ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm.

Medlemmar i idrottsstrategiska gruppen (uppdaterad 2022-05-05):

Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden även ordförande i den idrottsstrategiska gruppen

Helena Gärtner, vice ordförande service- och tekniknämnden

Joha Frondelius, andre vice ordförande service- och tekniknämnden

Tomas Lövgren, Föreningen Idrott för alla

Jonas Nilsson, RF SISU Sörmland

Karin Engvall, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Dennis Carlson, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Oskar Brorsson , service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Britt Fredriksson, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun