Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningstiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och hur lätt du har att lära dig. Utbildningen finns i Katrineholm och Vingåker.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där sfi ingår kommer du anmälas automatiskt till sfi. Om du inte har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen måste du själv anmäla dig till sfi via vår webbanmälan. Sfi startar året om, så välkommen med din anmälan när du vill.

Gå till Viadidakt webbanmälan för sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag för respektive kursstart på sfi är enligt följande:

2021

Sista anmälningsdagen till start 18/10 är 19/9

Sista anmälningsdag till start 22/11 är 24/10

2022

Sista anmälningsdag till start 10/1 är 12/12

Sista anmälningsdag till start 14/2 är 16/1

Sista anmälningsdag till start 21/3 är20/2

Sista anmälningsdag till start 25/4 är 27/3

Sista anmälningsdag till start 30/5 är 1/5

Sista anmälningsdag till start 8/8 är 10/7

Sista anmälningsdag till start 12/9 är 14/8

Sista anmälningsdag till start 17/10 är 18/9

Sista anmälningsdag till start 21/11 är 23/10

Vem får gå på sfi?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och uppfyller kriterierna nedan har rätt att delta på sfi.

Läs mer om din rätt till utbildningen

Utbildning i svenska för invandrare på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.