Villkor

Eventkatrineholm.se skall innehålla evenemang som är av allmänt intresse samt dit allmänheten har tillträde. Evenemangen ska ske i Katrineholms kommun. Katrineholms kommun förbehåller sig rätten att välja bort material på grund av lagar och förordningar, egna etiska riktlinjer samt om evenemanget på annat sätt bedöms opassande för eventkatrineholm.se syfte.

 Innehållet i eventkatrineholm.se får inte innehålla följande:

  • Värderande formuleringar om personer/grupper eller kränkande uttalanden.
  • Text som bryter mot lagar och förordningar.
  • Ordinarie verksamhet, till exempel bad, studieförbund, kurser, butiker etc.
  • Generell information, till exempel öppettider, sortiment, rea. Speciella evenemang går bra, så som musikspelningar, temakvällar eller olika händelser.
  • Uppmaning till politisk kamp, demonstrationer, manifestationer eller insamlingar.
  • Evenemang för slutna sällskap eller enbart medlemmar eller evenemang som saknar allmänt intresse.
  • Omotiverat långa rubriker eller upprepade tecken. Text ska vara skrivet med gemener. ENBART VERSALER ÄR EJ TILLÅTET.

Alla uppgifter som lämnas till oss behandlas med respekt för din personliga integritet. Inga uppgifter kommer att lämnas till 3:e person. Insamlade uppgifter kommer att sparas i våra datasystem och behandlas enligt personuppgiftlagen. Arrangören ansvarar för att sådant innehåll som läggs in i eventkatrineholm.se, så som text, bilder och illustrationer och all eventuell länkad information, inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt. Eventkatrineholm.se står ej till ansvar för eventuella felskrivningar.