Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningstiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och hur lätt du har att lära dig. Utbildningen finns i Katrineholm och Vingåker.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där sfi ingår kommer du anmälas automatiskt till sfi. Om du inte har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen måste du själv anmäla dig till sfi via vår webbanmälan. Sfi startar året om, så välkommen med din anmälan när du vill.

Gå till Viadidakt webbanmälan för sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursstarter hösten 2023

Kursstart 14 augusti

Sista anmälningsdag 2 juli

Kursstart 18 september

Sista anmälningsdag 20 augusti

Kursstart 23 oktober

Sista anmälningsdag 24 september

Kursstart 27 november

Sista anmälningsdag 29 oktober

Fem elever sitter vid varsin bänk i ett klassrum medan en lärare går runt och hjälper till.

Vem får gå på sfi?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och uppfyller kriterierna nedan har rätt att delta på sfi.

Läs mer om din rätt till utbildningen

Utbildning i svenska för invandrare på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns tre studievägar inom sfi

Studieväg 1

  • För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och som inte kan läsa och skriva på ditt eget språk.
  • Långsam studietakt.
  • Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

  • För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
  • Normal studietakt.
  • Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3

  • För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
  • Snabb studietakt.
  • Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.
Några elever på Sfi som sitter i ett klassrum. En av dem skrattar.
Foto: Stina Järperud